Бъдещият свят е в следващия миг

Ние се намираме в система от души, свързани по между си, пребиваващи в изправено състояние, първоначално създадено от Твореца.

Казано е: ”Последното действие е в началото на замисъла”. Със своята мисъл Творецът прави всичко – той е замислил и всичко се е осъществило.

Ние трябва да достигнем същото такова състояние на своята собствена работа. Защо? – За да можем да различим, в това точно състояние, всички градации на свойствата, всички съставящи – да почувстваме себе си властващи, чувстващи и постигащи Него.

Затова се намираме в такова състояние – само в пълно безсъзнание. Какво трябва да направим? – Да молим осъзнаване. Аз искам да видя, да узная, да усетя къде се намирам!

Какво състояние, в усещания от мен свят, е подобен на това духовно състояние, създадено от Твореца? – Това е връзката между нас, които сме устремени към Него.

Сега, лошата връзка между нас, ми дава усещане, което наричам ”този свят”. Аз я чувствам такава, доколкото се усещам напълно потопен в самия себе си.

Ако моите органи на чувствата, започнат да работят по противоположен начин, отвътре – навън, аз ще почувствам истинската реалност, в която се намирам.

Това изменение на усещането ”отвътре – навън” става постепенно, по 125 стъпала, за сметка на нашата работа, на нашите усилия, на нашите молби да се случи това.

Къде мога да реализирам целия този процес, за да не изпадна в илюзии, да не се объркам и да не сгреша? – В групата, в моето сегашно състояние, аз трябва да реализирам това на практика.

Именно за това, аз моля. Всичко е много осезаемо и ясно: има група, в която всички се стремят да постигнат връзка между себе си. За това ние молим по време на четенето на Книгата Зоар.

Защо? Защото, четейки тази Книга ние активизираме нашата истинска връзка със силата, царуваща между нас, наричана ”Творец”.

Тогава очакванията ни имат шанс да се осъществят – дори, ако не са достоверни,а изкуствени. Затова е казано ”Правим и усещаме”.

Такова отношение към нашето състояние, към обучението и към това, което трябва да стане, се нарича намерение, а нашата работа – вътрешна работа на човека или работа с Твореца.

Използването на тази система чрез книгата и силата, която цари в нас, се нарича Наука Кабала.

Всички тези етапи са разкриване на Твореца от творението. Какво означава ”разкриване на Твореца”? – Разкриване в нас силата на отдаване.

Затова Творецът (Бо-ре) се нарича ”Ела (Бо)-Виж (Ре)”. В крайна сметка ние се занимаваме с работата на Твореца – в това е цялата Наука Кабала.

От урока по Книгата Зоар, 04.07.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: