Талмуд – най-подробният план за поправяне

Въпрос: Ако за поправяне на душата е нужна само Кабала, тогава защо мъдреците от миналото са създали толкова много коментари на Тора, Мишна и Талмуд? С какво ни помага това?

Отговор: Ако ти, за няколко години изучаване на Кабала постигнеш поправяне към отдаване (лишма), ще можеш да отвориш Талмуд и да се наслаждаваш на това, което е написано там.

Тъй като ще започнеш да разбираш всички описани там закони, съгласно тяхната вътрешна същност, науката Кабала. Ще разбереш за какво са писали всички тези велики мъдреци от миналото.

Просто сега, техния език те обърква и крие от теб истинския свят. А след това, ти ще разбереш всичко, защото ще се намираш на същата степен, на която те са писали това.

Ти ще усетиш състоянията, които са ги вдъхновили да напишат своите коментари. За теб тези текстове вече няма да се отличават от кабалистичните статии.

В думите: бик, магаре, крава, вреда, Храм, Велико събрание (Санедрин), полета, владения – те изразяват процеса на поправяне на душата.

Цялата Тора говори само за поправяне на душата и нейното подобие с Твореца – това са всички имена на Твореца.

Един коментатор спори с друг и мненията им се разминават – това е вечният спор между дясната и лявата линия, мярката за получаване и отдаване, изясняване как оптимално да се съчетаят.

Талмуд обяснява духовните процеси в най-подробни детайли. Това сега те обърква, защото си мислиш, че става дума за хиляди различни мнения.

Но след това ще осъзнаеш, че това не са хиляди мнения, а поглед върху едно и също явление, което може да се поправи от хиляди гледни точки.

Не мъдреците спорят помежду си, а душите намиращи се в обща система. Те ти обясняват как всяко свойство е свързано с всички останали – как всеки орган и отделна душа се отнасят към работата на общата душа Адам.

Откъс от урока по статията „Предговор към ТЕС“, 31.05.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: