Отговарям на вашите въпроси – 7

Въпроси по постинга „Кабалистите – за целта на творението“, ч.5

Каква е целта на творението?

Въпрос: Нима желанието да получиш всичко и материалното тяло са едно и също нещо?

Отговор: Да, защото няма тела и само желанието е единственото създадено творение.

Въпрос: Единакъв ли е причинно-следственият закон вътре в едно стъпало и „спускайки се от стъпало на стъпало“?

Отговор: Законът за стъпаловидното последователно развитие е един, както за частното, така и за общото.

Въпрос: Казано е, че този свят е точно копие на духовния.

1. Дали задачата на човечеството в този свят е да се поправи, за да може този свят отново да заеме своето място в духовния свят?

2. Поправянето на човечеството зависи пряко от поправянето на всеки един. Може ли оттук да се направи извод, че законът „обичай ближния като себе си“, в близко бъдеще ще изглежда така:

У всеки човек в света ще се разкрие точката в сърцето и той ще се старае да почувства ближния като себе си, за да го напълни, с цел да стане подобен на Твореца, т.е. отдаващ?

Затова всеки човек ще реши вътрешно, че иска да стане отдаващ, и като резултат от това решение, всеки човек ще започне да усеща чуждите желания като свои собствени? И тогава човекът ще започне да работи вътре в себе си с това желание като със свое?

Означава ли това, че такава работа може да доведе до положение, при което много съществуващи сега желания, като например: убийството, кражбата и др., ще преминат през своето поправяне, без необходимост от реализация в този свят?

Отговор: Всичко е напълно вярно!

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: