Кабалистите за целта на творението, ч.7

Dr. Michael LaitmanСкъпи приятели, моля ви, задавайте въпроси върху тези откъси от великите Кабалисти. Обещавам да им отговарям. Коментарите в скоби са мои.

Постигане целта на творението лежи върху целия човешки род

Целта на творението засяга цялото човечество без изключения (пълно подобие на Твореца, свойството на абсолютното отдаване, ще бъде постигнато или като резултат на натиск от горе, по пътя на страданието или чрез усилията на човек от долу, по пътя на Тора или на Поправящата светлина.)

Баал аСулам, статия „Любовт към Твореца и любовт към творенията

целта на творението лежи върху човечеството като една раса, без никакви разлики като черни, бели или жълти.

Баал аСулам, статия „Арвут (Взаимно поръчителство)”, п.23

… целта на творението не е задължително за определна група; по-скоро целта на творението е за всички творения без изключение. Не е само за силните и умеещите… (когато става дума за поправянето на душата никакви материални способности или таланти не определят успеха.)

Рабаш, Шлавей Сулам (Стъпала на стълбата), 1984 „Любовта към другарите – 2

Всички нации (в бъдеще или против волята си, по пътя на страданието или съзнателно, по пътя на светлината) ще се обединят и ще са готови за работата на Твореца (взаимно отдаване на Твореца, чрез което те получават безкрайно напълване от Твореца за Него).

Баал аСулам, Писмо, стр. 55

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: