Кабалистите за целта на творението, ч.5

Скъпи приятели! Моля ви, задавайте въпроси по темата на тези цитати на великите кабалисти. Обещавам да им отговарям.

Забележките в скобите са от мен

Каква е целта на творението?

Същността на душите на Исраел (стремящите се към Твореца, независимо от земния си произход) – това е тайната (същността) на Божествената част (свойството отдаване) свише, при което душата слизала (намалявала е своите свойства на отдаване) по причинно-следствения закон, спускайки се от стъпало на стъпало, докато не станала годна да влезе в този свят и да се облече в мръсно (егоистично), материално (желание да получи всичко) тяло.

Но чрез съблюдаване на Тора (учение за привличане Светлината на поправянето) и изпълняване на заповедите (създаване на група според условието за получаване на Тора – аравут, взаимно поръчителство), душата се издига от стъпало на стъпало за придобиване на свойството отдаване, докато не се запълни нейният обем (не се поправят всички нейни 613 егоистични желания), и не стане достойна да получи своето възнаграждение от Съвършения (абслютно любещия и отдаващ Творец), приготвено за нея предварително (още в замисъла на творението), т.е. постигане на святата (святост = отдаване и любов, не за своя изгода) Тора като имена на Твореца (Неговите свойства, т.е. подобия на Него), е тайната (същността) на 613-те заповеди за получаване на светлините.

Баал аСулам. Предговор към книгата „Устата на мъдрия“

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: