До какво стъпало трябва да се издигне човекът

Всяка душа, поправяйки себе си, подобрява състоянието на общата душа и с това помага на всички останали да се поправят, и те на свой ред, също да добавят своите поправяния към общата душа

1. Всеки трябва да реализира корена на душата си, тоест да доведе духовния си ген (решимо) до своето лично окончателно поправяне (Гмар Тикун прати).

2. Твоето лично окончателно поправено състояние е твоето пълно включване в общата душа Адам Ришон.

Какво е обща душа Адам Ришон – това аз целият ли съм, или аз съм част от нея? Общата душа – това съм аз целият, а всички останали вече са поправени. Аз вземам от тях желанията им, които трябва да напълня.

Аз съм като малък орган на тялото, който трябва да осигури на цялото тяло, на всички негови части своя дял, своята работа.

Затова, цялото тяло се разкрива по отношение на мен само в степента, в която го напълвам.

Да предположим, че аз се отнасям към кръвоносната, лимфната или нервната система и затова, аз откривам само свързаните с нея части на организма. По такъв начин, разкривам цялата система Адам Ришон спрямо себе си.

Аз присъединявам към себе си цялото огромно желание на общата душа и по отношение на останалите ставам като майка, ЗАТ де – Бина, като „крава, желаеща да нахрани“. Защото, аз съм длъжен да ги напълня с плодовете на своята работа.

Затова, когато присъединявам към себе си всичките им желания, които не са напълнени, защото аз не съм изпълнил цялата си работа и съм оставил във всеки от тях празно място, аз започвам да чувствам цялата система Адам Ришон.

Защото това е мой духовен съсъд, мое желание. То, като че ли, се намира в другите, но то е мое!

И излиза, че аз работя като Твореца, желаещ да напълни творенията. Аз действам като отдаващ по отношение на чуждото желание, а те за мен са получаващи.

И аз се съединявам с тях и се отнасям с любов, така, както Творецът се отнася към цялата обща душа. Но се свързвам с този отрязък от душата, който се отнася до мен, до системата, която трябва да напълня.

Така постигам състояние, в което се чувствам като цялостния Адам Ришон, и по този начин разкривам напълно Твореца.

Отъждествявайки се с цялата система Адам Ришон, с която мога да се съединя, и влагайки във всеки своята част от работата, аз се съединявам с всичките части в поправена форма.

Защото, всички са поправени, освен мен. И излиза, че разкривам Адам Ришон такъв, какъвто е, и придобивам живота на общата душа, Малхут на света на Безкрайността.

Всеки човек трябва да се реализира по този начин: да поправи своето лично отношение, частния си егоизм, да включи в себе си желанията на другите, да усети, че те са негови собствени, да ги напълни и чрез тях да постигне пълната система Адам Ришон, а в нея – да разкрие Твореца.

Откъс от урока по статия на Рабаш, 02.06.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed