Науката кабала като защита от сляпата съдба

Днес човечеството не знае накъде и как по-нататък да се развива и да решава възникващите проблеми, които все повече се усещат като объркване и удари на сляпата съдба.

В 21-и век средствата за комуникация са пълни с предсказания за бъдещето, гадаене, хороскопи. Действително се намираме в неизвестен за нас свят.

Но днес ни влече към предсказване не в сляпата вяра, свойствена на миналите поколения, а вследствие осъзнаването на своето безсилие пред природата!

Вярата във висшите сили, управляващи света, е дошла до нас след вярата в науката, в покоряването на природата. Вследствие на научното развитие ние разбрахме, че нямаме никаква власт над природата и собствената си съдба и започнахме да търсим Източника, от който зависим.

Баал Сулам в статията си „Изгнание и освобождение“ в главата „Съгласуваност и единство на науката Кабала, сляпата съдба и развитието на човешката пресметливост», говори за растящото разочарование на човечеството в решаване на проблемите и приемането на науката кабала като изпратено ни свише знание за поправяне на себе си и света.

Из урока по статията на Баал Сулам „Изгнание и освобождение“, 14.04.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed