Събрали сме се тук, за да станем хора

Откъс от статията на Рабаш «Цел на групата»: Ние сме се събрали тук, за да положим основите за изграждане на група, обединяваща всички, които желаят да вървят по пътя и методиката на Баал Сулам, за да се издигнат на стъпалото на човека, а не да си останат животни.

От тази статия трябва да извадим основните принципи:

1. Какво значи «да се съберем»?

2. Какво е «методика на Баал Сулам»?

3. Какво значи «стъпало на човека»?

4. За какво е създаден човека: за наслаждение или за трепет пред Твореца?

5. Условието за постигане на всичко това е подобие на свойствата на Твореца.

6. Самото желание да се насладиш не е лошо – то е материала на цялото творение. Зло желание (ецер ра) се нарича нашето нежелание да се обединим, да поправим разбиването на Душата на части – нашите частни души.

7. Ние не разрушаваме егоистичното желание, а само поправяме неговото намерение «за себе си» на намерение за отдаване «на другите». Тоест, в желанието си да получим, ние винаги сме противоположни на Твореца, а в намерението да отдаваме – се присъединяваме към Него.

8. Сливането с Твореца е в подобието на нашите свойствата с Неговите. Намерението за отдаване, ние постигаме в работа с група. Тази задача е постижима и може да бъде проверена, а създаденото от нас общо желание за отдаване се явява общата душа, която Творецът запълва.

9. Всяко наше състояние се състои от две противоположни, и в зависимост от степента на напредване, разривът между тях се увеличава.

Аз разкривам: а) все по – голямата нищожност на самия себе си и б) все по – голямото величие на целта.

Аз трябва да съединя всичко това в една точка и по този начин да почувствам разбиването на душите, за да заставя висшата светлина да ме поправи и между мен и другите хора да се възцари отдаването.

Това се нарича даряване на Тора – светлината на поправянето. А след това се разкрива и Даващият Тора – в нашето поправено отношение към ближния, в общия духовен съсъд (кли).

Откъс от урока по статия на Рабаш, 16.05.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: