Поглед отгоре върху себе си

Традиционната наука вече започва да се приближава към мироглед, сроден с духовния. В нея всичко се обединява, като всички граници изчезват и се пораждат такива явления, като химическа физика, физична химия и т.н.

Учените разкриват все повече нови сили, както задълбочавайки се в картината на света с микроскоп, разкриваме в нея нови елементи, но всички те принадлежат към един източник, общ за всички.

Всички форми на материята – положителни, отрицателни и неутрални елементарни частици – всъщност са израз на една и съща идея, на една сила, само че в различна форма.

Но все още не можем да видим природата „в средната линия“ и винаги гледаме на нея или „отдясно“ или „отляво“. А в средата, все едно че не съществува нищо – нула. Но всъщност, нула не може да има…

Накрая науката ще стигне до там, че ще разберем, че трябва да изследваме материята не отдолу нагоре, изхождайки от самата материя, а отгоре надолу!

Точно така, както става при изучаването на кабала, когато човек работи тежко, изследвайки своя материал – желанието за наслада, опитвайки се някак си да го напълни.

И в резултат, той стига до пълното разбиване, разкривайки че не може да направи нищо със себе си. И тогава той се обръща към висшата степен, и я моли да се разкрие!

Той иска да получи същата форма, както и висшия, за да може изхождайки от нея, да разкрие своята низша степен.

Съвременната наука се приближава към разкриването на факта, че ако не издигнем себе си – наблюдателя – на по-висока степен, няма да можем да разберем своята текуща степен.

В науката кабала този проблем се разрешава от самото начало, обяснявайки на човек, че като остава на своята степен той няма да може да разкрие нищо: издигни се по-високо и от там ще постигнеш силата, която те управлява, която те е построила и те води през всички състояния, които преживяваш!

Въпреки че науката все още не е стигнала до този финал на развитието си, тя все повече се приближава към него и в края на краищата ще разкрием, че сме длъжни да се издигнем на висшата степен, за да можем да разберем, каквото и да било.

Щом като цялата ни действителност се намира вътре в желанието ни, ако разкрием в нея хиляди явления, още хиляди нови елементарни частици в квантовата физика, то какво ще ни даде всичко това в края на краищата?

Няма да можем да съединим тези неща заедно, ако не познаем Силата, която управлява всичко. В това е същността на проблема: да постигнем висшата степен, която движи цялата реалност.

Науката кабала веднага поставя точно тази цел пред човека: да постигне Твореца – висшата степен.

Това е съвършено научен подход, защото ние няма да можем, оставайки потопени вътре в своя материал, да постигнем този материал – необходимо е да се издигнем от него на нивото на силите.

От вечерния урок по книгата Зоар, 13.05.2010


Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: