Очарователно приключение, без да се придвижваме

Зоар прилича на много обикновен разказ, в който през цялото време се разказва за едно и също нещо и в него има обяснения от различни нива и степени, с различни термини и ситуации.

И постоянно в нас възниква въпрос: защо през цялото време ни връща към едно и също? Колко пъти може да се чете за едно и също нещо?!

Но ние не разбираме, че ако човек, четейки, преминава вътрешно през тези състояния, то за него това съвсем не е едно и също, а всеки път е съвършено ново приключение!

И нека в него се разказва с едни и същи думи, тъй като реално няма нищо, освен десет сфирот и три линии, т.е. 4 букви АВАЯ, умножени по 3 линии са дванайсет части.

Но ако в нас се променя желанието и екрана, то постоянно ни се разкриват нови свойства: звуци, аромати, вкусове.

Всеки път цялата картина се променя от началото до края, и всеки ден преживяваме ново впечатление и усещане.

Затова, макар и да ни се струва: е, колко ли може да се повтаря?! (А текста на Зоар, който имаме, е само 5% от това, което е било в оригинала.)

Но за тези, които се стремят към духовни постижения, всяка страница и всяка дума е съвършено ново, никога не повтарящо се преживяване.

Да се надяваме, че всеки от нас ще може да усети Зоар по този начин.

От вечерния урок по книгата Зоар, 13.05.2010 г.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: