Защо са им крила на ангелите?

Зоар, глава „Ваикра“, п.135: Седем небосвода отгоре, звезди и съзвездия във всеки от тях, надзиратели, наблюдаващи всеки небосвод.

Във всеки небосвод има колесници, една над друга, за да приемат върху себе си бремето на управлението на своя Господар.

И на всеки небосвод има колесници и надзиратели, различаващи се един от друг, едни над други, някои от тях – шестокрили, някои от тях – четирикрили.

От тези са четирилики, от тях – двулики, а от тях – еднолики. От тях е горящият огън, от тях е водата, от тях е вятърът. Както е казано: „Прави Той от ветровете посланници Свои, служители Свои – огън пламтящ“.

Силите се наричат ангели – на неживо, растително и животинско ниво спрямо човека. В този свят, човек съществува вътре в природата – нежива, растителна и животинска, създаваща му необходимата среда.

Същото е и в духовния свят, сред силите на нашата душа, освен на човешко ниво, има различни сили на духовно неживо, растително и животинско ниво, наричани «ангели».

С помощта на тези сили, аз формирам своето отношение към Твореца, желая да се насоча към Него, да намеря връзка с Него. Моята душа съществува благодарение на тях, това е нейното обкръжение. Така, аз напредвам.

Ангелите са силите на душата на човека, които той организира по същия начин като в този свят, за да съществува в своята душа. Той насочва всички тези сили към Твореца и осъществява съприкосновение с Него.

Те нямат нито свобода на избора, нито собствена реалност. Подобни са на силите на нашата природа – силите на притегляне, сили на взаимодействие между молекулите и атомите, между големите или малките тела. Всички те се наричат ангели.

Не си представяйте ангели с крилца, пърхащи във въздуха! Крилата, за които разказва „Зоар“ – това са покрития, екрани, които те донасят на човека. С помощта на тези сили, човек постига собствената си реализация, и тогава има сила на екрана – това се нарича „ангел с крила“.

Но нашето отношение към него трябва да бъде същото, както към природата на този свят. Всичко, което ме заобикаля в нашия свят, освен хората, всички други сили – това са ангели. Всъщност, аз винаги искам да ги организирам така, че да ми бъде комфортно. Същото е и в духовното.

Откъс от урока по Книгата «Зоар», 21.05.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: