Задънена улица или врата към нов свят?

В течение на цялата си история сме се развивали на степени: неживо, растително и животинско ниво. Това е максимумът, до който е достигнало  човечеството до този момент.

Такова е било развитието на егоистичното желание, усещането на света в петте ни материални сетива.

В него няма нищо неестествено – ние просто изпълняваме програмата, заложена в нас от природата, следвайки своите природни инстинкти и пробуждащите се в нас желания. Но какво по-нататък?

Сега разкриваме, че цялото това развитие е било само във вреда, а от друга страна разкриваме в себе си ново желание (духовно), с което до сега не сме се занимавали и не знаем към какво е отправено.

Но то изисква от нас напълване, иначе  оставаме опустошени и безсилни, без да знаем какво да правим със своя живот.

И тук идва на помощ науката Кабала, която обяснява, че това допълнително желание, което усещаме на повърхността на всички материални постижения, се отнася към човешкото ниво. Преди сме напълвали само своите животински потребности.

Разбира се, не сме били прости животни, а много развити, които обичат хубава музика, картини, вкусно да се нахранят и на меко да поспят. Но днес чувстваме потребност, която е над телесната.

А освен това, целият свят около нас става заплашителен. Мислехме, че с помощта на науката, технологическото развитие, самореализацията ще постигнем  хубав живот (от гледна точка на обикновения човек).

И въпреки, че нашето тяло в съвременния свят получава някакви блага, някакви килограми месо в хладилника и няколко хитри електроуреда, на човешко ниво, дори най-простото, ние усещаме голяма пустота и страдание – повече от преди.

Изглежда като че съм спал в карнавални дрехи и съм намерил себе си по – незащитен и гол в живота, без да знам какво да правя. Човечеството чувства себе си изгубено.

Всички опити да достигнем съвършенство (дори в материален план), сила и благоденствие, са довели само до големи проблеми.

Необходимо ни е някакво ново разбиране на висше ниво за живота и нас самите, иначе не можем да се придвижим далеч.

Затова идва науката Кабала и ни предлага решение.

От урока по статията на Баал Сулам  „Изгнание и освобождение”, 14.04.2010 г.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed