Буквите – това са свойства

Буквите – това са свойства, които нашето желание приема, под въздействието на светлината, възвръщаща към източника.

Творецът е създал материала – нашето желание да се насладим. Това желание, под влияние на светлината, приема различни форми – свойства, подобни на светлината.

Сам по себе си материалът – това е желание за получаване на наслаждение, желание за напълване. Но с помощта на светлината, то приема противоположни на себе си висши форми – свойства на отдаване и любов.

И затова ние назоваваме тези свойства форми, доколкото те се отделят от желанията, изпъкват напред. Желанието придобива някакви външни форми, които могат да се разпознаят.

Защото, ако това беше просто материал, аз не бих го възприел. А до колкото той има някаква форма, аз я разпознавам: кръг, квадрат, правоъгълник – без форма аз не бих го разпознал.

Светлината, въздействайки на желанието за наслаждение, създава в него различни „изпъкналости и падини”, позволявайки му да отдели своите свойства на отдаване, които по начало не са вътре в желанието.

И затова наричаме тези свойства – форми. Какво означава „форма”? Материал, който в нещо е станал подобен на светлината, се нарича форма на материята.

Има общо 27 такива форми: 22 – това са буквите от „алеф” до „тав” и още 5 последни букви – манцепах. Защо? Защото от ЗАТ де Бина, частите на Бина, въздействащи върху нас, излизат 22 форми на отдаване: 9 от Бина, 9 от ЗА и 4 от Малхут. И още 5 крайни, ограничителни форми.

Затова има 27 форми, които нашият материал приема под въздействието на светлината.

Затова с помощта на тези 27 форми, ние можем да обясним какво прави с нас Твореца, какво Той иска от нас, по какъв начин можем да се уподобим на Него – в тези 27 форми, които ние приемаме под въздействието на светлината върху нашия материал. А засега, той е съвършено безформен – просто гора от желания.

Откъс от вечерния урок по книгата Зоар, 13.05.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: