При извора на празника Песах.

Сега започва поредица от 7 особени дни на празника Песах.

В продължение на всичките тези дни ние трябва да се намираме в правилно, непрекъснато намерение, доколкото това е особено време.

Ние празнуваме не религиозни обряди и традиции. Ние сме много далеко от действията, които хората изпълняват, защото така са ги обучили в детството или защото тях ги движат егоистични цели да получат възнаграждение в този или в бъдъщия свят.

Изучаващите Кабала желаят преди всичко да разкрият висшия свят, духовните действия, а след това вече, виждайки техните следствия, техните клони, са готови също така да ги уважават и съблюдават със същите намерения, както и при самите духовни действия.

Първи са постигнали връзката между корените и клоните Аврам и неговите ученици. Преди това Аврам изработвал идоли и бил свещеннослужител в Древен Вавилон.

Но разкривайки духовното и неговото следствие в материалното, откривайки, че от духовния свят в нашия материален свят достигат сили, привеждащи в действие този свят, той създал езика на клоните за описание на висшия свят, на корените, с думи от нашия свят – клони.

Тогава той разкрил цялата реалност, и материалната, и духовната като едно цяло. Затова и духовните, и земни действия в него се съединявали в едно и така той обучавал своите ученици.

Затова е казано, че прародителите ни (първите кабалисти) са спазвали цялата Тора още до получаването и в планината Синай.

Нали те са я разкрили чрез постиженията на духовния свят, чрез духовните действия. Изхождайки от това, те са изпълнявали тези действия и в нашия свят, усещайки цялата реалност като едно цяло.

Откъс от подготовката към урока Зоар, по книгата „Шамати“, 29.03.2010

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: