Сутрешни Уроци – 9 Февруари 2010

The Book of Zohar, Chapter “Ki Tisa”, Item 70 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Item 150 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Intoduction to the book of Zohar, Item 32 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Книга Зоар, глава Ки Тиса, п.70 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в науку Каббала, п.150– Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Предисловие к книгу Зоар, п.32 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Достъп до уроците и на: Иврит, Испански, Италиански, Немски, Френски и Турски

Уроците се провеждат ежедневно от 3:00 до 6:00 сутринта по www.kab.tv

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed