Entries in the '' Category

Тъмнината е пълна със светлина!

Зоар: В часа, когато настъпва тъмнина, с нея се съединява Малхут и властва, вижда се светенето на Хохма, означаващо нейната власт.

Поради недостатъка на светлината Хасадим са затворени всички нейни входове, така че цялата светлина замръзва в нея и няма в нея отвори, през които да проникне някаква светлина.

…Но тя самата е пълна със светлина и затова, когато се пробуди в нея средната линия и се отворят входовете – праведниците получават от нея светенето на Хохма, затворено в нея.

И затова се стремят да влезнат в нея, именно тогава, когато тя цялата представлява само тънки пътечки и затворени входове, нали само тогава има в нея съвършенно светене на Хохма.

Всъщност, ноща е пълна със светлина, само че ние не сме способни да видим ноща – не ни достига светлината на любовта и отдаването (Хасадим), за да я видим.

Само в светлината Хасадим ние можем да заставим светлината Хохма да се разкрие и да засвети вътре в него и колкото е повече светлината Хасадим, толкова е по-голямо разкритието.

Нощ, тъмнина – това е състояние, когато аз се намирам в океан от светлината Хохма, но в мен няма нито капка от светлината Хасадим.

Ако започна да развивам в себе си любов и отдаване, светлината Хасадим, тогава започва по малко да ми свети Хохма. И това означава, че аз пробуждам разсъмването, светлината на утрото, а след това деня.

От средата на деня и нататък, светлината Хасадим, моята сила на отдаване отслабва и аз започвам да се спускам от това ниво Хасадим, което съм достигнал.

Когато идва залез, намалява светлината Хохма в светлината Хасадим и започва вечерта, а след това ноща.

Моето желание за наслаждение нараства и не ми дава сили да остана в отдаване и любов (Хасадим), то все повече взима власт над мен.

Черните сили на ноща ме завладяват и аз се предавам, потапям в се в тази тъмнина, неспособен за любов и отдаване.

И в тази тъмнина отново натрупвам сили за отдаване и започвам в полунощ да съединявам Хохма и Хасадим, за да може едната светлина да свети в другата – така аз разкривам светлината.

Сутрешни Уроци – 27 Януари 2010

The Book of Zohar, Chapter “Bo”, Item 90 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Item 125 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Intoduction to the book of Zohar, Item 11 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Книга Зоар, глава Бо, п.90 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в науку Каббала, п.125 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Предисловие к книгу Зоар, п.11 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Достъп до уроците и на: Германски, Иврит, Испански, Италиански, Френски и Турски

Уроците се провеждат ежедневно от 3:00 до 6:00 сутринта по www.kab.tv