Entries in the '' Category

Уникален апарат за ракриване на светлината.

Книгата Зоар дълго време е била скрита и са я ползвали само отделни, избрани хора, предавайки я от кабалист на кабалист по веригата.

Когато тя се разкрива за външни (вдовицата на кабалиста от 11 век Моше де Леон я продала заедно с други книги на мъжа си), кабалистите започнали да забраняват нейното изучаване и да поставят строги условия, за да отблъснати от нея хората.

Но самите те изучавали тази книга и благодарение на нея поправяли своите души и обучавали по нея ученици – тези, в които са имали точка в сърцето.

На човек, който няма точка в сърцето и стремеж към разкриване на духовното, му е било забранено да отваря тази книга.

Днес обаче, ние в своето развитие сме достигнали такова състояние, че книгата Зоар можем да разкрием на всички, без никаква опасност.

Най-напред, благодарение на коментара на „Сулам“, който е направил Баал Сулам, а второ, благодарение на развитието на душите.

Егоизтичното желание в човека е станало толкова грубо, агресивно, приземено, че ако в човека няма точка в сърцето, него няма да го заинтересува книгата Зоар.

Но безусловно, тази книга е единственото средство, способно да поправи душата. Ние още дори не разбираме, що за чудесен инструмент е това.

Ние все още не усещаме нито дума и не използваме светлината, която трябва да идва към нас по време на четене.

Ние все още не се включваме в тази действаща система и просто четем думи, не разбирайки техният смисъл.

Когато разберем, що за система е това, ще се включим в нея и ще започнем да я използваме и тази книга ще се превърне за нас в Малхут на Безкрайността.

Ти влизаш, както зародиш, вътре в духовната матка, която става твой свят и ще се развиваш ,преминавайки от свят в свят, докато не достигнеш Малхут на Света на Безкрайността.

Ето какво означава книгата Зоар! Това е постепенно разкриване, което действа в такава форма.

Ние още не разбираме, какво е това свята книга – това е апарат за разкриване висшата светлина!

Откъс от урока по книгата Зоар, 03.01.2010

Сутрешни Уроци – 18 Януари 2010

The Book of Zohar, Chapter “Bo”, Item 36 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Item 124 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Intoduction to the book of Zohar, Item 8 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Книга Зоар, глава Бо, п.36 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в науку Каббала, п.124 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Предисловие к книгу Зоар, п.8 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Достъп до уроците и на: Германски, Иврит, Испански, Италиански, Френски и Турски

Уроците се провеждат ежедневно от 3:00 до 6:00 сутринта по www.kab.tv