Entries in the '' Category

Нека книгата Зоар оживее в мене.

Зоар: Когато Храмът e бил разрушен и Шхина заминала в изгнание в чужди за нея земи….

Всички плакали за това, съединявайки ридания и скръб и всичко това за Шхина, заминала в изгнание от своето място.

И така, както тя се е променила в изгнание, в сравнение с това, което е била, така и нейният мъж Зеир Ампин не светейки със своята светлина, тъй като тогава нямало на кого да свети, се е променил в сравнение с това, което е бил.

За това е казано: „ще помръкне слънцето при своя възход..”, „Тъй като е обезобразен обликът на човека„ – в този роб, Матата, така както по време на изгнанието се е променял неговият вид и цвят: зелен, бял, червен, в сравнение с това, което е бил.

Ние четем и очакваме, книгата Зоар да ни повлияе. Не е важно какви думи чета и без това не разбирам, какво стои зад тях.

Аз не разбирам смисълът на тези думи, какво значи: „зелено”, „червено„, „роб”, „Матата”, „Малхут”, за мене това е едно и също. Аз само искам всичко това да ми се разкрие, това е всичко!

А ако изведнъж ми се стори, че нещо разбирам, то аз ще си тръгна от урока успокоен, като че ли нещо съм получил. Но това е лъжа!

Аз нищо не съм получил, ако не полагам усилия над всяка дума, която не разбирам.

И аз не искам да разбирам със своя земен разум, на сегашното си ниво – аз искам това да ми се разкрие! Това и ще бъде моето желано състояние, моята следваща степен.

Аз искам реално да почувствам, за какво говори книгата, така че да оживе в мене!

Откъс от урока по книгата Зоар, 03.01.2010

Сутрешни Уроци – 07 Януари 2010

The Book of Zohar, Chapter “Vayeshalah”, Item 148 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Item 110 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the book of Zohar, Item 34 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Книга Зоар, глава Ваишлах, п.148 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в науку Каббала, п.110 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в книгу Зоар, п.34 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Достъп до уроците и на: Германски, Иврит, Испански, Италиански, Френски и Турски

Уроците се провеждат ежедневно от 3:00 до 6:00 сутринта по www.kab.tv