Сутрешни Уроци – 24 Декември 2009

Preparation for the Lesson – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

The Book of Zohar, Chapter “Vayeshalah”, Item 121 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Item 90 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Preface to the book of Zohar, Item 15 – Download: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Подоготовка к уроку – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Книга Зоар, глава Ваишлах, п.121 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в науку Каббала, п.90 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3

Введение в книгу Зоар, п.15 – Скачать: 20x20wmv | 20x20pm3

MP3


Достъп до уроците и на: Германски, Иврит, Испански, Италиански, Френски и Турски

Уроците се провеждат ежедневно от 3:00 до 6:00 сутринта по www.kab.tv

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация:

Следваща публикация: