Ноах и Сдом – това си ти.

Ти трябва да си представиш вътре в себе си Ноах и срещу него – свят пълен с грешници – тези две свойства са в теб.

И Творецът говори на Ноах, свойството на отдаването, как трябва да се скриеш в ковчега, в свойството Бина, отдаването.

Да се скриеш в Бина – това означава изцяло да отмениш себе си спрямо нейното свойство на отдаване, като зародиш в майката.

Творецът дава указание на Ноах в теб, как той, това свойство, да оцелее и да порасне. Ти трябва сега да построиш такъв ковчег, така че всички видове, всички части на твоето кли да могат да влезат вътре.

Ти трябва да приемеш върху себе си господството и властта на свойството отдаване – Бина, така че то да властва върху теб изцяло.

Против всички твои егоистични свойства, които в очите ти ще възраснат, издигайки се около теб (в теб) като води на потопа, като изтребваща сила.

И само ако се удържиш вътре в Бина и издържиш там нужното количество дни, след това ти ще се родиш! Ще излезеш в новия свят!

Това е много голяма работа, която трябва да бъде изпълнена от Ноах, това крехко свойство, в което има един слаб стремеж към Бина, към отдаването.

Но сега, за сметка на потопа и тази огромна работа, когато той е бил длъжен да се скрие вътре в Бина – той израства себе си. Той строи сам себе си за сметка на тези грешници, които остават отвън.

И тогава той излиза, стъпвайки на новата земя и започва да се размножава на всички нива: неживо, растително, животинско и човешко нива, затворени вътре в него, във всичките си свойства. Така започва новият свят!

А всичките му свойства, които са потънали в морето, във водите на потопа, той ще трябва един ден да върне и да изправи.

Но докато те за не съществуват за него, те не проявяват себе си! След това те отново ще оживеят.

Постарай се да напишеш вътре в себе си своят собствен роман. И въобразявайки си всички тези неща, не забравяй, че няма никой освен Него!“

Представяй си и групата, и целия свят, който ти изглежда външен, а всъщност целия е вътре в теб.

Най-важното е да не се объркаш, а да се придържаш към една картина, когато става реч за едно състояние, но описано с различни цветове.

Като че ли ти създаваш от него картина, а след това симфония, а след това разказ, но всички те говорят за едно и също състояние.

От урока по книгата Зоар 04.12.2009

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed