Научи се да възприемаш Висшият Свят чрез Талмуд Есер Сфирот (Учението за Десетте Сфирот).

Най-важното за начинаещите в Кабала е да изучат структурата на Висшите Светове описани в книгата Талмуд Есер Сфирот и статията Предисловие към Науката Кабала. В следствие на изученото трябва да започнеш да усещаш текстът, подобно на музикант четящ и усещаш нотите вътре в себе си. Така както той чувства звуците вътре в себе си, така и ти трябва да усещаш духовните действия. В резултат ще чувстваш текста много по-влиятелен и много по-реален отколкото материалният свят.

Постигайки най-малката духовна степен ти ще усетиш милиарди пъти по-голямо усещане за живот и сила. Още повече, ти заедно с вселената и всички светове сте включени в духовният свят като една малка точка.

Четейки Кабалистична книга, ти сякаш четеш закодирано писмо. Ако разбереш какво е написано в него, ще бъдеш в състояние да измениш целият си живот. По-този начин трябва да възприемаш втората част от сутрешният урок ( от 4 до 5 сутринта по www.kab.tv/eng или www.kab.tv/rus ) докато изучаваш Талмуд Есер Сфирот.

Няма значение че докато четеш ти не разбираш или не усещаш нищо. Това, което има значение е твоята жажда да усетиш текста вътре в себе си. Единствено трябва да имаш желание! Това желание ще ти позволи да влезнеш в духовният свят и като следствие ще започнеш да усещаш духовният свят вътре в това желание.

Ние се намираме в неосъзнато състояние, що се отнася до духовното възприятие. Действаме по неосъзнат начин, без да възприемаме света около нас. И все пак какво не ни достига, за да разкрием Висшият Свят? Единствено стремежът да се уподобим с Твореца!

(От първият урок на Северно Американският Конгрес в Бъфало)

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed