Entries in the '' Категория

Зоар – това е разкриване.

Зоар – това е разкриване на истинското наше състояние. Разкриването става по подобие на скриването, в подобно на него свойство.

По степента на намерението за отдаване, книгата Зоар се разкрива. Ако ли не, тя остава тайна.

Кабала препоръчва:

За да проверя себе си, желая ли да отдавам, трябва да проверя своя стремеж за обединяване на всички желания за отдаване на своите другари. Тяхното обединено желание ще бъде и разкриването на висшето ниво, Твореца.

Всеки от нас където и да се намира, изключвайки всички, желае да се издигне над нашия свят, да се съедини, да усети себе си като „един човек с едно сърце”. В такъв случай той достига единение и поръчителство и разкрива в това свойството на висшия свят.

От урока по книгата Зоар, 30.11.2009

Виртуален урок на български език №2 – Нива на желанията

Натиснете тук за останалите лекции от курса.

Следващият урок ще се състои на 7/12 от 19:30ч. на сайта на курса.

Две Нива в Нашите Взаимоотношения – 5 Минути на Светлина

[youtube id=“Eh1QsmHTENo“ w=“495″]

Книгата Зоар – ключ от входа за Висшия свят.

Известно е от науката Кабала, че всичките пет свята, отделящи ни от Висшата сила, се намират един под друг. И всичко, съществуващо в най-висшия свят, се спуска и напълно се отпечатва през всички светове до най-низшия, нашия свят.

Разликата между всички светове не е в детайлите, а в материала на всеки свят. Колкото по-високо е светът, толкова по-духовен (отдаващ) е неговият материал. А колкото по-ниско е светът, толкова по-материален е той (получаващ, егоистичен).

Доколкото детайлите на всички светове са идентични, ние можем, като ги съпоставяме да се опитаме да си представим промяната в материала, желанието, желаейки това изменение.

Уникалността на книгата Зоар е в това, че тя проектира духовния в нашия свят.

Тя ни разказва за нашия свят и паралелно, за неговия източник във висшия, за множеството му детайли. И ние навлизаме в картина от налагането на свят върху свят.

Ние се оказваме между два свята. Между това, което можем да разберем от разказа за нашия свят и това, което се стараем да си представим като картина от висшия.

Тези картини се отличават с това, че в нашия свят образите са визуални, ние ги виждаме, усещаме и разбираме. А в духовния свят образите са качествени, това са свойства, сили, желания и намерения.

Човек през цялото време се намира между двата свята и все още не разпознава висшия, тъй като не притежава духовни органи на възприятие. Но стараейки се всеки път, да си представи вместо нашия свят – висшия, той започва да предчувства определено разкритие. По такъв начин той се приближава към своето раждане в духовния свят.

С това книгата Зоар е особена. Всеки път тя ту привлича, ту отблъсква човек. Но с такива колебателни движения, тя го приближава към висшия свят. При това не само от нашия свят, към първия духовен над него.

Ако човек вече се намира на определена духовна степен и желае да се издигне на по-висока, тази особена книга извършва над него самото това действие. Тя действа на всички 125 степени на подема.

Затова когато четем или слушаме книгата Зоар, ние сме длъжни да се стараем зад всяка дума и действие, за което тя разказва, да си представяме колкото може по-правилно „какво би могло да бъде това в действителност”, на по-висшата степен.

Тези старания дават възможност да усетим висшия свят. Разбирането идва след усещането. А дотогава в нас започват да се зараждат висшите чувствени органи, съответстващи на всеки възприемащ орган на тялото. Така влизаме от един свят в друг.

Връзка с Твореца – 5 Минути на Светлина

[youtube id=“jU9U1SQaWy4″ w=“495″]

Приятели – Моменти от Сутрешният Урок

[youtube id=“GtpEenFTr5g“ w=“495″]

Вътрешна Празнина – Моменти от Сутрешният Урок

[youtube id=“5w0Hp3s1iSU“ w=“495″]

Коя прислужница не мечтае да стане госпожа…

Всичко, за което разказва книгата Зоар произтича в мен. Всичките нейни персонажи са различни нюанси на отношението ми към Висшата сила – Твореца, към околните, към себе си – докато не започна да съединявам всичко това заедно в едно цяло, единствено съществуващо.

Четейки книгата Зоар, аз трябва всеки път да си представям себе си, свойствата си. Само за тях ми разказва книгата Зоар. Говори ли се за животно – аз съм, за дърво – аз съм, за младенец – аз съм, за хълм – аз съм, за прислужница – аз съм, за госпожа – аз съм. Всичко това съм аз, но не като обекти, а като свойства.

Моите качества в желанието (малхут) се делят на прислужница, помагаща ми, и госпожа, управляваща ме.

Госпожата е моето изправено състояние. А моята все още неизправена част, която може да участва в своето изправяне, се нарича прислужница.

Аз разделям себе си на две – на госпожа и на прислужница спрямо Стопанина, мъжа, Твореца. Така се чувства душата ми в своето отношение към Твореца. Нали всички ние сме Негови жени (получаващи от Него), части на Малхут.

Ако аз се устремя да изправя свойства си, то те се определят като „Предана на госпожата прислужница“. Което означава, че аз съм готов в тези все още егоистични свойства да постигна отдаване – преданост на душата към своя мъж, Твореца.

Ако моите свойства желаят да работят за себе си, това се нарича „нечиста прислужница, която не е предана на госпожата“.

Целта е: от всички непоправени свойства на прислужницата да постигнем поправени такива на госпожата. Човек достига до положението „Госпожа“ – любима и равна на своя любещ.

Изграждане на Кли – 5 Минути на Светлина

[youtube id=“E31TDie1SmU“ w=“495″]

Обич Между Приятели – Моменти от Сутрешният Урок

[youtube id=“9X4ln4xO51s“ w=“495″]

Комплекс упражнения за достъп в духовното.

При изучаването, а по-точно, в разкриването на книгата Зоар, помагат единствено постоянни упражнения в четене на текста, с желание да го усетите вътре в себе си. Иначе тази книга е недостъпна.

Но ако открием този „заглушител“ на нашите усещания, то ще им разкрием достъп до потока от висши духовни усещания. Ето така ще се разкрие в мене моят вътрешен мир.

Така стъпка по стъпка, ден след ден, човек е длъжен настойчиво да очаква в себе да се появи отзвук от думите в книгата Зоар.

Непосредствено, както в детето, разкриващо света, в нас ще се „появят“ усещания за тази, скрита в нас, висша реалност (висш свят).

Извадка от урока по книгата Зоар, 25.11.2009

Разпространение – 5 Mинути на Светлина

[youtube id=“deR24SHQgO4″ w=“495″]

Раби Шимон и неговите 9 ученика.

В книгата Зоар винаги се говори за съединение между другари. Защото тя е написана от Раби Шимон, където той самият и неговите девет ученика съставят за себе си цялостно желание за отдаване (кли, съсъд), подобно на Твореца.

А всеки от тях представлява едно характерно свойство от десетте сфирот. И всеки, изхождайки от своята природа, описва ситуация – характерна за връзката с Твореца.

Затова в книгата Зоар говори за десет другари, всеки от които разкрива духовния свят от своята гледна точка. Но всички работят заедно, защото постигането, светлината, се разкрива само в обединението.

Тора сe обръща към човека, стоящ срещу Твореца. В книгата Зоар се говори само за силите вътре в човека.

И затова когато трябва да я чета, си представям, че всичко, което е казано се отнася само за мен, става вътре в мен.

Аз съм длъжен да разбера, че съдбата ми зависи от това, как съм свързан сега с другарите. Това условие е поставено свише.

Няма изход, аз съм длъжен да се занимавам чрез книгата Зоар заедно с тях. И когато ние заедно преминаваме пътя, по който книгата Зоар ни води, започваме да усещаме същите явления, които са усещали създателите на книгата Зоар – групата на Раби Шимон.

За усещане на духовния свят не се изисква голям ум, а само преданост на душата и работа над притежавания от мен егоизъм в група, с другари, които са редом с мен и с тези, които са ни написали книгата Зоар.

И когато всеки път се задълбочаваме в тази книга и се стараем да се съединим всички заедно, тя ни се разкрива и ни озарява със светлина – Зоар (в превод сияние).

Лек за Света

[youtube id=“2Q6J_HgRmMM“ w=“495″]

Как трябва да четем книгата Зоар.

Започваме да изучаваме книгата Зоар. Как трябва да го правим?

Не е задължително в това време да чета текста, достатъчно е просто да слушам, за да може всичко, за което се говори там да мине през мен, да произтече вътре в мен, а аз да се стремя да усетя картината, за която се разказва в книгата Зоар.

Нека въобще да не разбирам за какво се говори в книгата Зоар. Сякаш ми се говори на чужд език. Но аз силно искам да знам, за какво се говори в нея.

Нали в нея се разказва за мен самия, за моя живот там…! И стремейки се да си представя от неразбираемия текст своето съществуване в друг свят, ето така… от нищо, от съвършена пустота и безчувственост, отвътре в мен започват да се пробуждат усещания, реакции на думите от тази Книга.

Книгата Зоар е написан на две нива, на два езика. Единият език ми описва ставащото в образите на моя, познатия ми свят. А другият, паралелен на него език, ме въвежда в духовните определения, показвайки ми два успоредни свята.

Но тези две нива на възприятие съществуват спрямо мене само относително, в действителност това е възприемане на една картина, която аз все още разделям на две.

За да вляза в новия свят, аз съм длъжен да си представя, да усещам в себе си първоначално, още едно ниво на описанието, от възприемане на духовното. Така че тези две нива да съществуват в мен паралелно и да се стремя да се издигна от материалното описание към духовното.

Учителят не е длъжен на практика нищо да обяснява. Ученикът е длъжен да поглъща текста, да открие всички свои „входове“ за него, така че текста свободно да протича през него, като широко и спокойно водно течение. И да очаква усещане на картини от новото възприемане.

Не трябва да си представяме физически образи и действия. Текста на книгата Зоар е едно пътешествие в дълбочината на душата, а думите му трябва непосредствено да предизвикват в мен усещания на ставащото в мен, в моите свойства, сили и като резултат в моите отношения с Твореца, най-вътрешният образ в мен.

Виртуален урок на български език №1 – Запознаване с Кабала

lesson1

Натиснете тук за останалите лекции от курса.

Следващият урок ще се състои на 30/11 от 19:30ч. на сайта на курса.

Тайната на Книгата Зоар.

Цялото ни възприятие е основано на сравнение между усещането ни в момента и усещането ни в миналото.

Когато се раждаме, родителите и близките ни дават всевъзможни модели на възприятие, съгласно които впоследствие разпознаваме света и всичко, което съществува в него.

Тези модели се намират в паметта ни и с тяхна помощ можем да определим, „на какво прилича“ тази или онази картина от реалността и „какво би могло да бъде това“.

Така винаги се срещам с нещо ново, сравнявайки го с вече намиращото се в паметта ми.

Но как бихме могли да възприемем духовното, ако вътре в нас не съществуват тези модели? Духовното и в момента се намира „пред мен“, но аз не го усещам, не го улавям. Защото няма с какво да го сравня.

Възможно е, че то преминава през мен, през всичките ми органи на чувствата, но аз не го разпознавам, защото в паметта ми липсват съответните модели, образи. Няма с какво да го сравня и затова не мога да го разпозная.

Когато четем книгата Зоар, тя започва да работи над нас, нейният текст ни показва в нас духовни образи, модели.

Все още не виждаме духовният свят. Но започваме да разбираме, че той представлява едно или друго духовно свойство: нагоре-надолу, хесед, кое се намира отгоре и кое отдолу, кое е вътре и кое отвън, кое е по-слабо и кое по-силно, кое е червено и кое бяло.

Зоар започва да ни напълва с такива модели, както ние постъпваме с децата. А след това, вече разбираме духовната картина, разделяйки я на познати ни елементи.

Интересното е, че и по-рано сме виждали тази картина, но не сме били способни да разпознаем нищо в нея.

Това е просто удивително! Духовното е било тук, а ние не сме могли да го усетим, защото вътре в нас не са съществували модели, позволяващи ни да го възприемем.

Нова серия от безплатни виртуални уроци по Кабала на живо!

virtualni_uroci

Уважаеми приятели!

С радост съобщаваме за започването на новa поредица от интерактивни уроци по Кабала. Уроците ще се водят на български език от инструктор на Академията в Израел и ще се излъчват всеки Понеделник от 20:15 часа.

Следващият урок ще се състои на 8-и Февруари. Ще имате възможност да задавате въпроси на живо по изучаваните теми.

За безплатно участие в уроците, моля посетете сайта на курса.

Запис на уроците до 21/12/2009:

Виртуален Урок №1 от 23/11: Запознаване с Кабала

Виртуален Урок №2 от 30/11: Нива на желанията

Виртуален Урок №3 от 07/12: Постижението в Кабала. Низхождане и подем.

Виртуален Урок №4 от 14/12: Разликата между Кабала и религиите и другите духовни учения

Виртуален Урок №5 от 21/12: Душа и тяло

За въпроси и допълнителна информация можете да се свържете с нас по имейл bg@kab.info.

Очакваме ви всеки Понеделник в 20:15 часа на сайта на курса!

С уважение,

Марио Натан

Международната Академия по Кабала

Това не е края на света, а неговото начало!

Въпрос: Ако ние всички преминем към равновесие, ще стане ли възможно спиране на природните катаклизми? Нали вече достатъчно разрушихме света…

Отговор: Ние сме разрушили света и вече отдавна сме преминали точката за връщане назад. Според всички изчисления ние можем да се движим единствено към края и то с много голяма скорост.

Но, достигайки равновесие с природата в своите желания и мисли, ние можем да спрем всички нейни „невъзвратими“ нарушения. Тези явления са следствие на нашите отношения (егоистичните ни желания и мисли), а не на нарушенията ни на земно ниво (прекалено потребление, изтощаване и замърсяване на околната среда).

Последните научни данни свидетелстват за това, че измененията, които човек внася чрез своите физически действия в обкръжаващата го среда са много незначителни и не могат да причинят тези промени, които наблюдаваме в природата.

Измененията в природата са обусловени от програмата на творението, целяща да ни доведе до едно по-висше ниво на съществуване. Това е неизбежно.

Според това, как достигаме равновесие с природата по отношение на взаимната гаранция и помощ между нас, ние оказваме въздействие и на всички по-ниски нива: животинско, растително, неживо. И всичко ще се успокои. Нали всички проблеми (природни смущения) възникват главно поради отсъствие на равновесие в отношението между хората.

Нали всички катаклизми и кризи в света не са нищо друго, освен проява на неуравновесени сили. Тези наши егоистични сили причиняват такива следствия на неживото, растителното, животинското и човешко ниво.

Вулканът, който изригва е вътре в мен, вътре в мен бушува цунами, вътре в мен на неживо, растително и животинско ниво няма равновесие. И затова пред мен възникват такива външни картини, които са проява на това, което става вътре в мен!

Няма да има край на света. Ние ще стигнем до „почти край на света“, но това ще стане за нас повратен момент към новия живот. Кабала предлага себе си, като система от знания и съвети за поведение в кризисна ситуация, за да можем по-бързо и лесно да преминем към съвършено съществуване.

Книгата е отпечатък на душата.

Въпрос: Защо е толкова важно да се четат кабалистични книги?

Отговор: Съществуват много видове информация. В наше време ние постепенно преминаваме от четене към прослушване на аудио файлове и от прослушване към гледане на видео. Но това не е едно и също.

Да гледаме и да слушаме – това е животинско ниво. Да четем – това е нивото на човека. Това е нещо съвършено друго. Има духовен канал, който влиза в човека чрез книгата.

Да се слушат уроци, това е прекрасно. Да гледаме урок е забележително. Но нищо не може да замени книгата.

Защото с книгата човек влиза в по-вътрешен контакт, който е възможно да не усеща явно. Възможно е, в наши дни човек да е отвикнал да чете. Но четенето, това е нивото на човека.

При четенето на книгата Зоар се разкрива важността на буквите, тяхната форма и порядък. И не е важно на какъв език са написани тези букви.

Кабалистите са ни предали код на един език – иврит (арамейски). Те не са ни предали код на други езици.

Формата на буквите отразява модела на душата, нейният отпечатък. Душата притежава няколко форми. Така тя отпечатва себе си всеки път в различна форма.

Четейки текста, ние преминаваме от една буква към друга. Душата ни, в съответствие с това се променя, приемайки форма след форма. Затова книгата е свързана с човешката душа.