Entries in the '' Category

Само заедно ще поправим света!

Няма смисъл да се опитваме да поправим каквото и да било в нашия свят – той е свят на следствията, които се спускат от духовните си корени. Ако по някакъв начин успеем да повлияем на корените отгоре, то ще можем да променим материалното.

Но на духовните корени е невъзможно да влияе всеки поотделно – само обединени заедно можем да постигнем връзка с тях. Защото там не съществуваме поотделно. В корените всички сме обединени в една система.

Затова ако искаме да променим своята реалност, трябва да се обединим – това наше желание ще привлече светлината, която ще поправи всичко тук, в този свят.

Това се нарича “да поправиш света”. А ако се опитваме да поправим външното: външни действия, поведение, религиозни заповеди – там няма какво да бъде поправено. Всички те са просто отпечатък в неживия материал от това, което става горе, на върха.

Това е все едно да биеш нечие изображение, проектирано от лъч на стената или да го целуваш и да молиш за прошка. Ето по този начин изглеждат нашите действия, за които смятаме, че нещо ще променят.

Върху материалното можем да повлияем само чрез своите вътрешни поправяния. Затова ние разпространяваме Кабала, а не призоваваме да се поправи екологията, кризата и финансите.

Но човекът винаги “поправя” охотно материалното – особено ако знае, че неговите старания ще бъдат забелязани и оценени, ако може да се гордее със себе си и ще го поддържат в обществото. Тогава е готов на всичко – егото го тласка към такива действия.

А вътрешната работа е толкова тежка, защото не я оценяват нито окръжаващите, нито нашия собствен егоизъм. Но истинската работа се извършва само вътре в човека и изобщо не зависи от неговото тяло и физически действия.

Нови песни от Аркади Духин

Откровено си признавам, че аз никога не съм смятал, че това е възможно. Не съм мислил, че въобще някой някога ще се заеме с такава титанска работа.

И изведнъж се появява Аркади Духин, великолепен музикант, певец, много близък за мен човек, и той избира от сутрешния урок най-ярките, според него, моменти и пише песен. И не една.

Уроците ни се състоят всеки ден. И всеки ден той пише песни. И то какви песни! В тях всичко е съхранено, целият смисъл, всичката духовна енергия, целият духовен заряд на урока.

Благодарение на Аркади, изведнъж се откри съвършено нов стил на разпространение на науката Кабала – чувствен, емоционален, точен.

Въпреки че песните са на иврит, с удоволствие ги слагам в своя блог, защото съм уверен, че ще бъдат разбрани от всички.

Любов

Такъв е егоизма