Мост през бездната на голямата криза.

Съобщение: Пазарът на труда в САЩ преживява безпрецедентен спад. Загубили са своята работа 6,5 милиона души от началото на икономическия спад, който продължава вече 20 месеца. Средно 360 000 човека остават без работа на месец. Освен това, количеството отработени часове, са на най ниското ниво, достигнато през 1964 година, което означава, че работодателите съкращават работните часове на своите работници.

Реплика: А ще има ли дъно? Или това е бездна? Подем с досегашните средства не се получава. Трябва да се променят не промишлените, а обществените отношения – да ги направим глобални. Тогава и всички други отношения ще се променят. Проблемите са три. Ще се съгласим ли с това, че:

1. Всички е необходимо да се сдружат в глобалната цивилизация.

2. В Природата е скрита силата на нашето поправяне от ненавист към любов.

3. Кабала ни разказва, как да направим това.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: