Всички сме свързани чрез една невидима паяжина.

Едва в края на ХХ век започнахме да разбираме, че всички части на света са свързани в една глобална интегрална система. Но нямаме никаква възможност да преминем от това разбиране към реализиране на поправяне, налагане на правилна връзка.

Дори от сутрин до вечер да повтаряме, че светът е една затворена система, където всички зависят един от друг и са взаимосвързани, но това няма да ни накара да постъпваме съгласно този принцип, защото не виждаме и не усещаме тази интегрална система.

Трябва да разкрием тази схема на връзка между нас. Тя се нарича Творец – силата, която ни свързва, силата на отдаването. Да я разкрием, означава да разкрием Твореца, общия закон на Природата.

Човечеството няма избор, ще ни се наложи да Го разкрием. Трябва да обясним, че науката Кабала – това е средство, разкриващо ни Твореца, системата на връзки между нас. А без познаването на тази система ще загинем.

Да се надяваме, че човечеството ще разбере, че съществува решение и не бива да си заравяме главата в пясъка. Да се надяваме, че ще преуспеем в разпространението на науката Кабала и човечеството ще разкрие Твореца – глобалната интегрална Природа.

One Comment

 1. Независимо от нас, но чрез нас.
  Никога въпреки.
  С това знание сме родени.
  Независимо дали осъзнаваме това или не.
  Надежда за какво. Ние сме в принципа и не можем
  да загинем.
  Променяйки се, принципът променя и нас.
  Въпросът е каква към какво и как ще промени човекът тази промяна.
  Въпросът отново е за границата на човешкостта.
  Какво ще се случи с природата на човека ако тази граница бъде премината.
  И ще поемат ли науките своята отговорност или всичко ще се преизчислява в интеграла на машините.
  Бяха прави братята Лем.
  Както и Тарковски, въпреки че те не одобряваха неговите решения в Соларес. А то е : Ако не тук, на Земята, то независимо от нашата воля и желания, някъде другаде, в безкрайния космос, съвестта и човешките ни чувства, ще се появят, без тях човекът просто няма да бъде човек, ще бъде, – но друго.
  За или против това друго. В това е въпросът.
  „Поправянето“ също може да е поводът, насочено срещу човека.
  Науката. Машините. Хората, които ги създават.
  Раздалечени помежду си. Но нишката не е прекъсната.
  Все будет.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed