Entries in the '' Category

Цялото човечество – през махсома.

Въпрос: Вие говорите за това, че не трябва да се уеднаквява човечеството, защото всички хора са различни. Това означава ли, че в близко бъдеще, във всяка страна (някъде повече, а някъде по-малко) ще има определено количество хора, способни да извършат този сложен и тежък преход в духовното?

Отговор: Да. Използвайки случая ще кажа, че не всички ще го направят осъзнато, с разбиране, в детайли, стъпка по стъпка. Подобно на това, както е в света: има хора, които разбират този свят повече и такива, които по-малко, а има и такива, които изобщо не го разбират и знаят само как да се ползват от него, живеейки простия живот на постоянен жител.

Въпрос: Значи те извършат прехода, без практически да забележат това?

Отговор: Те го забелязват, но той преминава за тях, сравнително пасивно – поради това, че те се присъединяват към активно постигащите го. Пасивни са 99% от човечеството.

Въпрос: Съществуват страни, в които голямата част от хората все още се намират на нивото на животинските желания. И тъй като те не бива да бъдат притегляни насилствено, как ще бъде устроен новият световен ред?

Отговор: На първо място, аз виждам, че в Европа още много хора се намират на нивото на животинските желания, отколкото може би в другите „по-малко развити”. На второ място, редът на поправяне се организира сам, не трябва да го организираме ние.

В това отношение ние невярно оценяваме и неправилно преценяваме тези цивилизации – американските, европейските, африканските. Ние съдим според нивото на знанията, земната ни култура, доходите и комфорта. Но това съвсем няма отношение към това доколко в човека вътрешно е развит „човекът”. Бедуините, които живеят в пустините на палатки, могат да бъдат много по-човечни и много по-открити от съвременните европейски диваци.