Entries in the '' Category

Външните рамки не заменят вътрешното развитие.

Въпрос: По света съществуват много методики за ограничаване на егоистичното желание. Какво е отношението на Кабала към тях?

Отговор: В най-близко време всички тези методики ще изчезнат, доколкото те не притежават силата, способна да извади човека от неговата егоистична природа. Те могат само да потиснат егоистичните ни желания. Но доколкото нашите желания растат, а тези методики действат в посока противоположна на това нарастване, те отделят човека от обществото, от живота, предлагайки му с помощта на медитация и други уловки, да се освободи от всички проблеми.

В допълнение, тези методики не могат да създадат връзка между хората. Като правило, хората занимаващи се с такива практики, се отдалечават един от друг. А природата ни тласка към сближаване. Затова тези методики още сега демонстрират своята несъстоятелност.

Науката Кабала ще се запази по две основни причини. На първо място тя работи с голямо егоистично желание, което е израствало у човека в процеса на неговото развитие и от което той не може да се избави.

На второ място, кабалистичната методика обяснява, как да работим със силен егоизъм, без да го принизяваме, като променяме неговото използване както в своя полза така и на останалите хора. Това е работа вътре в егоизма, без отказ от нищо земно, без унищожаване на нито едно наше качество: необходимо е да използваме всичко съществуващо в нас.

Освен това с помощта на науката Кабала, ние реално поправяме разделението между хората. Докато всички останали методики само говорят, че трябва да се обичаме помежду си. Както например кастовото разделение в Индия не им пречи да говоря за любовта към ближния.