Entries in the '' Category

Национална безидейност

Съобщение: Съвременният свят е така устроен, че националната идея в нито една държава, с изключение на мнoгoнационалните и стремящи се към самоизолация, не е нужна по принцип. Все повече хора могат да живеят без държава, те се превръщат по неволя в граждани на света. Държавата е оправдана само като помощник на хората в създаването на по-хармоничен земен живот.

Реплика: Затова Кабала предлага да се разгледа нейния модел за ново общество, който е научно и природно обоснован. По този начин се съкращава времето за търсене и главно се намаляват страданията.

От друга страна, доколкото в Русия търсенето на национална идея е подобно на търсене смисъла на човешкия живот, само в обхвата на народа, то това е възможно, ако се разбере не от всеки поотделно, а от всички, че смисъла на живота на народа трябва да се търси не в плоскостта на земното съществуване, а че то се явява средство за постигане на висшия, вечно съвършен смисъл – разкриване и достигане на Твореца. А за това трябва особено образование и възпитание. В противен случай – скитане в тъмнота, което наблюдаваме вече няколко столетия…