Entries in the '' Category

Човек привиква към всичко

Въпрос: Когато бях малък попитах своята баба за войната. Тя ми отговори: „Знаеш ли, човек свиква с всичко, дори с войната.” Излиза, че не става нищо страшно, хората ще свикнат с ниските заплати и ще забравят за кризата.

 Отговор: Точно на това се надяват днешните ръководители на държавите, че нашето равнище на живот постепенно ще се снижи до много по-скромно съществувание от сегашното. И с това ще подобрим екологията и обществените отношения. Общите страдания ще утихнат, ще възникне съгласие в обществото. Но те не отчитат това, че причината за кризата не е свръхпроизводството и спекулацията с ценни книги, а че човешкият егоизъм е нараснал толкова, че е излязъл извън контрол. Ние се намираме в края на егоистичното развитие на обществото.

В САЩ се надига „втора кризисна” вълна.

Съобщение: Ню Йорк Таймс: „Публикуваните показатели за пазара на труда през юни издухаха надеждите за скоростен изход от финансовата криза. Равнището на безработица превишава и най-големите очаквания на правителствените икономисти. Икономическият спад е унищожил всички плодове на предшестващия подем. Цифритe свидетелстват, че американската икономика остава в дълбока рецесия. След публикациите на статистическите данни от министерството на труда, оптимистичните данни за края на кризата започват да изглеждат безпочвени.”

Реплика: Никой в света не иска да се вслуша в гласа на здравия разум, кризата продължава и за да се преодолее, трябва да се променят обществените отношения, трябва да се премине на нов етап в развитието на обществото. Причината за това е, че паричните потоци минават през хората, чието богатство зависи единствено от финансовите балони. Затова, докато светът не стигне до колапс, тези хора няма да прекратят играта си.