Entries in the '' Category

Принц Чарлз: За спасяването на света остават 8 години.

Съобщение: Принц Чарлз свързва заплахите за екологията, с упадъка на съществуващата икономическа система. По вина на капитализма и консуматорското общество, светът се оказа на границата на икономическа и екологична катастрофа. Правейки паралел между икономика и екология, той нарече природата “най-голямата банка в света” и отбеляза, че за спасяването на планетата от “необратим колапс на екосистемата”, по негови изчисления остават не повече от 8 години.

Реплика: Екосистемата не зависи от нас, но виж икономическата система зависи. Но не по пряк начин, а чрез нашето поправянето от състояние на “получаване” в състояние на “отдаване”. А такова нещо е възможно само чрез привличане свише на силата, която е създала нашия егоизъм и която може да го промени, да го трансформира в противоположното му качество на отдаване и любов. Кабала ни учи как да привлечем към себе си тази сила на поправянето.