Entries in the '' Category

Връщане назад няма – само напред.

Цялото развитие на човечеството до настоящия момент, се е основавало на определени рамки, на ясна йерархия, на религиите. Човек винаги е знаел с какво ще се занимава през живота си, как ще се развива. Ако баща му е бил ковач – той също ще стане ковач. Ако работи като шивач, бил е длъжен да се облича, както е подобавало на хората от тази професия. Всичко е било съвсем точно определено. Хората са искали тези рамки, била им е необходима йерархия в отношенията.

С какво е привлекателна йерархията? Да предположим, че аз се намирам на някакво стъпало. Тогава аз съм заинтересован, намиращият се над мен да притежава колкото е възможно по-голяма сила – за да ме пази от онези, които се намират под мен, защото те могат да ме заплашат.

А този, който възглавява пирамидата, е трябвало да бъде най-силния, най-твърдия човек, от когото всички да се страхуват, но и именно заради това да го обичат. Над него трябвало да стои само Висшата сила, която го закриля.

Тази пирамида е съществувала винаги, чак до нашето поколение. Тя винаги е била съхранявана, а ние сме се развивали вътре в нея и сме били заинтересовани от нейното съществуване. Тези йерархии за нас са били много важни, подчинеността ни един на друг: капитан – лейтенант – сержант.

Но сега всичко това се разруши. Старите правила вече не важат. Започвайки от този момент и по-нататък, ние сме длъжни да се движим напред и да развиваме нова система на нашите отношения. А да я построим можем само благодарение изучаването на науката Кабала.