Entries in the '' Category

Икономиката – стъпка към алтруистичната глобализация

Цялата икономика е построена така, че да доведе целия свят до алтруистична глобализация, тоест когато всичко е взаимно свързано както в едно семейство. Има малки и големи, стари и млади, но всички са свързани в една единна система. В тази система трябва да има еднакви грижи за всички в съответствие със състоянието на всеки.

Въпрос: Но както е известно, съвременната икономика работи за удовлетворяване на онези потребности, които в крайна сметка не се явяват насъщна необходимост. Това е машина за изработване на нови и нови потребности, за да може някой да заработи пари, които не му трябват и да си купи ненужни вещи, без които по принцип може да мине. Споделяте ли мнението на онези, които говорят за частичното намаляване на такива потребности в бъдеще?

Отговор: Разбира се. Нали човек, който се занимава със своето духовно развитие, усеща себе си напълнен, а материалното ниво му е необходимо за телесното съществуване. Както животното, което никога не яде повече, отколкото е необходимо за неговия организъм – така е и с човека, когато отделя себе си от своето тяло. Ако той през цялото време е зает с нещо по-висше от животинското ниво, то тогава удовлетворява своето тяло по неволя, за да съществува – и не повече. И в съответствие с необходимото ще се реорганизира цялата промишленост, търговия и пр.

Въпрос: И тук се появява съдбоносният въпрос: кое се явява излишно и кое не?

Отговор: Това щи определи съотношението между нашите духовни и материални потребности, тоест духовното ниво на човека, следствието от просвещението. Но самите хора трябва свободно да регулират нивото на необходимото. Затова всички положителни изменения зависят само от успеха на възпитанието.