Нищо в света не е създадено насила

Въпрос: През последните години в Русия общественото мнение се манипулира чрез средствата за масова информация. При това потока и плътността на това информационно въздействие превишава естествените потребноси и способности на човек да го обработи и възприеме. А това означава, че възприятието влиза вече в някакви болни, неправилни, нездрави ритми независимо от съдържанието.

Отговор: Само възпитание и просвета могат да бъдат противовес. Ние трябва да действаме в съществуващата реалност, без да се опитваме да я унищожим, а да поправим човека и само него. Кабала: ако можеше в градската канализация да пуснем една таблетка и хората, като пият вода да поумнеят, за да престанат да са шовинисти, да станат по – добри, но това не бива да се прави! Необходимо е съзнателно поправяне! Необходимо е човек постепенно да осъзнава необходимостта от поправяне на свойствата му. Той трябва сам да осъзнае това. Затова трябва да се прояви целият му егоизъм. Това ни е дадено от Природата. Тя специално предизвиква у нас противоположни на духовното свойство, за да ни предизвика да намерим правилното състояние и да осъзнаем необходимостта от възвишеност.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: