Икономиката – стъпка към алтруистичната глобализация

Цялата икономика е построена така, че да доведе целия свят до алтруистична глобализация, тоест когато всичко е взаимно свързано както в едно семейство. Има малки и големи, стари и млади, но всички са свързани в една единна система. В тази система трябва да има еднакви грижи за всички в съответствие със състоянието на всеки.

Въпрос: Но както е известно, съвременната икономика работи за удовлетворяване на онези потребности, които в крайна сметка не се явяват насъщна необходимост. Това е машина за изработване на нови и нови потребности, за да може някой да заработи пари, които не му трябват и да си купи ненужни вещи, без които по принцип може да мине. Споделяте ли мнението на онези, които говорят за частичното намаляване на такива потребности в бъдеще?

Отговор: Разбира се. Нали човек, който се занимава със своето духовно развитие, усеща себе си напълнен, а материалното ниво му е необходимо за телесното съществуване. Както животното, което никога не яде повече, отколкото е необходимо за неговия организъм – така е и с човека, когато отделя себе си от своето тяло. Ако той през цялото време е зает с нещо по-висше от животинското ниво, то тогава удовлетворява своето тяло по неволя, за да съществува – и не повече. И в съответствие с необходимото ще се реорганизира цялата промишленост, търговия и пр.

Въпрос: И тук се появява съдбоносният въпрос: кое се явява излишно и кое не?

Отговор: Това щи определи съотношението между нашите духовни и материални потребности, тоест духовното ниво на човека, следствието от просвещението. Но самите хора трябва свободно да регулират нивото на необходимото. Затова всички положителни изменения зависят само от успеха на възпитанието.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed