Добре е да играем по правилата

Въпрос: Изхождайки от принципа на игрите, какво бихте посъветвали човечеството за подобряване на взаимовръзките помежду ни?

Отговор: Днес, имайки предвид кризата, всички са длъжни да вземат участие в играта на отдаване един на друг. Можем да назовем това добро отношение съгласно правилото „не прави на другите това, което не искаш да правят на теб“.
Такъв е един от етапите на развитие: съобразявай се с другите хора, защото всички пътуваме в една лодка, обедини се с тях в доброжелателни отношения, като със съседи. Аз не те закачам, ти не ми обръщаш внимание, аз не те лъжа, а ти не крадеш от мен. Ако нещо ми трябва, ще те помоля да ми го дадеш, ако ти имаш нужда от нещо, ще поискаш от мен. Така си живеем като едни добри съседи. Никой на никого и за нищо не е длъжен – ние просто се придържаме към сътрудничеството, връзката, взаимността. Това е миролюбивото съжителство на първи етап.
След него ще се появи възможност да развием това състояние. Когато хората започнат да навлизат в него, ще привикнат с мисълта, че изходът от кризата се заключава във връзката между хората. Ако човек знае, че всичко необходимо – пари, почивка, здраве, безопасност – може да получи за сметка на общата ни връзка, той сам ще пожелае да се обедини с останалите. Та нали желае да живее, желае семейството му да е добре и затова ще бъде готов за обединението.
Следващият етап ще настъпи тогава, когато хората видят добрите резултати от взаимната си връзка и започнат да я оценяват. Тогава ще възникне необходимост да им се покаже, че тази връзка може да осигури не само благополучие в земния живот. Те ще започнат да чувстват, че тук има нещо голямо и ще открият следващия етап, защото всяка нова степен се намира вътре в предходната.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: