Entries in the '' Категория

Бедите на немската икономика

Съобщение: Министърът на икономиката на Германия X. Волф:
„Наблюдава се рязко понижаване на експортните поръчки, което предизвиква ужасни последствия за немската икономика. Германия зависи от експорта повече от всички развити страни. Немските фирми се стремяха да произвеждат висококачествена продукция за заможните потребители. Експорта съставлява 60% от ръста на Германия. Сега страните не желаят повече да купуват немски стоки. Безработицата се увеличава.“

Реплика: Светът е принудем да се откаже от висококачествени стоки. Светът се стреми към общ знаменател, към средата – към това ни принуждава глобалната и инегрална природа в новият свят.
Пробвахме да правим революции, за да няма бедни. Пробвахме да правим революция, за да няма богати. Трябва да направим така, че всички да бъдат „средни“ – за всеки да има всичко необходимо за съществуване, но не повече, защотото точно това е забранено от природата.

Да следваме законите на природата

Въпрос: Защо нашето по нататъшно развитие е длъжно да премине на нова плоскост и не може да се основава на предишните методи?

Отговор: Защото предишните циклични периоди на развитие са вървели в едно егоистично направление, насочено към голямото развитие на егоистично устремените личности и общества, които са абсолютно независими от алтруистичните връзки между хората.
В съответствие с нашия егоизъм ние всеки път сме надстройвали още една връзка между нас – разработвали сме нови закони, нови взаимодействия, нови съглашения и по такъв начин сме корегирали своето развитие.
Но сега природата ни заставя да създадем глобално, взаимосвързано човешко общество. И ние, искайки или не, ще бъдем заставени да следваме този закон на природата.