Entries in the '' Категория

Неразбиране на поведението на Слънцето

Съобщение: Поведението на Слънцето, наблюдавано през последните години е аномално и изпълнено с непредсказуеми последствия, невместващо се в нито един от съществуващите модели. Краят на тази аномалия не се вижда. Все повече се появяват свидетелства за фундаменталното неразбиране на съвременната наука на природата на процесите, случващи се на Слънцето в частност и на звездите въобще.

Реплика: Човекът като най-висше същество в природата влияе със своите мисли и желания на поведението на цялата нежива, растителна и животинска природа. Причината за поведението на Слънцето и природата въобще трябва да се търси в поведението на човека и затова не трябва да очакваме добри последствия…