Entries in the '' Категория

Хайде да се учим от Природата.

Въпрос: Вие говорите за поправянето на човека. А какво ще произтече от поправянето на растителното и животинското ниво в природата? Kак можем да ги доведем до единство с Твореца?

Отговор: Всичкото зло е предизвикано само от човешкият егоизъм. Правилното взаимодействие на човека с природата е тогава, когато човек взема от нея толкова, колкото му е необходимо за нормално съществуване, в съответствие с неговите навици, но не повече. Всичко, което е повече от необходимото за нормално съществуване, принадлежи на всички.
Това правило е подобно на връзката между частите на организма: сърце, дробове, бъбреци и въобще всяка част на тялото, която получава енергия за необходимата жизнеспособност. Но нито една част на тялото не употребява повече от необходимото, за да съществува и да изпълнява своята функция в организма, за общото добро.
Така и ние сме длъжни да се държим в обществото – както нашият организъм. Ако някой поглъща повече от необходимото – с това вреди на себе си и на всички. Употребеното свръх необходимото, наричаме его.
Нужно ни е да се учим на ниво нежива, растителна и животинска природа, за да усещаме хармонията на ниво ЧОВЕК с тази природа.
На човек са необходими семейство, дом, работа, заплата, отпуск, пенсия, застраховка. Но повече от необходимото, разрушава света, до толкова доколкото излиза извън равновесието с природата. А ПРИРОДАТА все едно ще ни принуди да достигнем равновесието с нея.

По нашите сили е да бъдем над звездите

Въпрос: Какво казва Кабала за 2012 г., в която според твърденията на много хора, трябва да се случат важни събития?

Отговор: Кабала няма какво да каже по този повод. Баал Сулам е казал, че от 1995г. и нататък науката Кабала ще се разкрие на целия свят и хората ще започнат да се нуждаят от нея, разбирайки, че тя е предназначена за поправянето на живота.
Разположението на звездите, „знаците на успеха“, а също и други признаци в природата показват, че могат да се случат всевъзможни процеси. Но Кабала не говори за тях, не защото не вярва в тях, а защото всичко зависи от нашето поведение, та нали поправянето зависи от нас. Всичко лошо или хубаво, което трябва да се случи в бъдеще зависи от това, което правя аз в дадения момент.
Затова аз съм длъжен в дадения момент да се стремя да доведа целия свят до пълно поправяне – и тогава определям своето бъдеще, в това число и 2012 г.
Всички пророци и оракули говорят за движението на света към неговата цел по пътя на природата, страданията, без участието на човека. Но човекът може да промени всичко. Нали всички онези знаци за бъдещето, които наблюдаваме се отнасят към неживата природа. А ние се намираме три степени над нея (нежива – растителна – животинска – човек), и по нашите сили е да бъдем над звездите и техните знаци. Кабала показва възможност напълно да управляваме нашата съдба, отменяйки всички заплахи на природата на всяко нейно ниво! В това се и състои реализацията на нашата свободна воля.