Entries in the '' Категория

Нека следващият удар да бъде любов

Въпрос: Какъв според Вас ще бъде следващият удар?

Отговор: Всички пророци са говорили изключително за нашето време. Никой от тях не е описвал епохата, в която е живял той самият. Всички техни предсказания се отнасят до времето, когато човечеството ще започне да се обединява. Защото именно в това действие се проявява единствената ни възможност да реализираме свободата на волята. Във всички други времена и действия ние сме роботи.
При отказ от наша страна да реализираме (поправим) себе си, ни очакват страдания (катастрофи, беди, нещастия, епидемии), съответстващи на нашето общо его. Кабала говори за вероятност от световна атомна война, ако не постигнем правилна връзка помежду си. Именно тази егоистична връзка между хората се проявява в техните болести, войни и други беди.
Лично аз съм уверен в това, че съгласно предоставящата ни се възможност, ние ще успеем. Ще балансираме в опасно състояние, но то ще се превърне в поправено.

Да поставим средствата за масова информация в служба на света

Въпрос: По какъв начин трябва да се измени ролята на средствата за масова информация (СМИ), в процеса на общото поправяне?

Отговор: Поправянето на човека може да протича изключително под въздействието на обществото. В края на поправянето всички ние сме длъжни да се обединим по правилен начин. За това всеки трябва да получава от обкръжението си примери за правилно обединение.
За да се създаде правилна среда около всеки човек по света, ние трябва да използваме СМИ – най-мощният инструмент за връзка. СМИ, съгласно изискванията на обществото и под влиянието на правителствата, са длъжни да се превърнат в инструмент за поправянето на света.
Само едни общодостъпни и широки СМИ ще успеят да повлияят на човека по такъв начин, че той да почувства необходимост от промяна в своето обкръжение.
Децата трябва да изискват от родителите си достойно поведение. В противен случай, те ще се срамуват от тях. Човек трябва да се притеснява от лошо отношение към останалите.
А всичко това става възможно само с помощта на популярни СМИ – при въздействието на всички обществени структури върху тях. Така ще принудим СМИ да станат наистина средство за връзка, а не инструмент за продажба и трупане на печалби.