Entries in the '' Категория

В семейството всички са зависими един от друг.

Въпрос: Разбираемо е, че благополучието на индивида зависи от благополучието на обществото и стои в основата на всяко възпитание. За съжаление в последно време това не се наблюдава.

Отговор: За да не се обърквате в понятията „интегрално, глобално човечество“, „ефект на пеперудата“, „поръчителство“ и „взаимно отдаване“ – трябва да си представим една картина: всички ние сме едно Семейство. А в семейството всеки е в зависимост от всеки и ако на един е зле, то всички го чувстват. Така днес благополучието на всеки е в зависимост от благополучието на всички. Затова всички ние сме длъжни преданно да се грижим за всички. Като членове на едно Семейство.

Да спрем да работим в своя вреда

Въпрос: Не е възможно никакво равновесие с природата, ако моят естествен подход към живота е егоистичен. Как да постигнем тогава равновесие с природата?

Отговор: Сега сме принудени да видим истината право в очите! Ние се намираме пред угрозата на глада, епидемиите и т.н и т.н. Към това ни води нашето естествено развитие.
Какво ни дадоха науките, които се надявахме да подобрят нашия живот? Тяхното използване до ден днешен не ни е донесло нищо хубаво! Точно обратното, ние разрушихме цялото земно кълбо, целия си живот! Ние се загубихме, отклонихме се от пътя и попаднахме в задънена улица. Хиляди години ние се развивахме в неправилната страна на егоизма. Взехме за основа неверен приницип и следвайки го, вървяхме 5000 години до ден днешен. Затова сега трябва незабавно да променим тази основа и да тръгнем по нов път. По него ще се повдигнем, но иначе – не на основата на властта на земните науки, а чрез най-висшата наука – науката Кабала.
И тогава ще използваме цялата наука, но не във вреда, а за благото на всички. С това ние не се противопоставяме на развитието на науките – ние искаме в тяхната основа да стои доброто за всички, а не властта и силата.