Entries in the '' Категория

Защо ми е в живота Божественото?

Въпрос: Такива думи като „божествено“ или „обща сила на природата“ не интересуват обикновенните хора. Как е възможно да свържем тези много висши и глобални понятия с живота на хората в 21 век? Никой от тях няма необходимост нито от общата сила на природата, нито от нейното разкриване вътре в тях самите или на всяко друго място.

Отговор: Това не е вярно. Сега ние се намираме в състояние, когато всички зависим един от друг, всички ние като скачени колелца се намираме в една система на противоборство с цялата природа. Това е голям проблем и точно той се явява причина за всичките тези кризи, които сега усещаме. Тези кризи не преминават, а само се натрупват и ще се проявяват все по-силно и по-силно.
Затова човек, който не усеща своята връзка с целия свят, с цялото човечество и се противопоставя на цялата природа, ще разкрие това именно чрез нашите разяснения или под въздействието на ударите.
Дори и „най-малкият“ човек, като че ли безразличен към всичко това, ще бъде принуден да признае в своето отношение към другите хора, че или той се намира в противостояние с природата или върви кък равновесие с нея .
На всеки човек се налага да разбере този закон, тъй като без това знание той няма да може да поправи живота си. Човек е длъжен да вземе под внимание общата система, свързваща всички хора, длъжен е да разбере, че човечеството е взаимосвързано. Човек трябва да знае, че чрез никакви механически действия той няма да поправи душата си.
А след това, когато чуе обясненията, че от неговите връзки с човечеството зависи неговия успех, неговия живот, неговото семейство, здраве, безопасност, пенсия, работа и т.н., тогава ще попита: „ Как да стане това? Как да поправя себе си?“. И тогава вече може да му бъде дадена методиката за поправяне …

Аз не съм виновен!

Съвременното състояние на света ни показва една картина на всеобща взаимовръзка. Светът стана обединен. В такива условия постъпките на всеки човек се явяват следствие на неговите действия върху целия свят. За това, когато поправим поведението на всеки един от нас ,ще поправим и обществото.

Извод: Ние не можем да обвиняваме банкерите, политиците, терористите, никого – за тяхното поведение. Ние сами сме създали в света такава ситуация! Ние – участниците във всичко произтичащо! Всеки от нас по неволя се явява част от общия механизъм. Затова всеки е виновен и получава полагащото му се наказание.
Получава се, че ползата за обществото и ползата за индивида са едно и също нещо. В съответствие със закона на затворената система, всеки изпитва общото усещане като в едно семейство. Неразбирането на закона не ни предпазва от ударите идващи от неговото несъблюдаване, доколкото нещата са свързани. Ти не можеш да бъдеш праведник, ако светът е грешен, ти си част от него. Затова получаваш това, което получават всички. И никой не е в състояние да върне пропуснатото….