Entries in the '' Категория

Живот без излишъци – за благото на всички

Въпрос: Ако човекът се опита да реализира днес принципа на любов към ближния, ще се почувства като овца в глутница от вълци. Къде може да намери привърженици, които ще могат да го поддържат?

Отговор: Защо ще се почувства като овца в глутница от вълци? Ако аз открия предприятие, без да имам намерение за допълнителна печалба, то ще покрия всички планирани разходи, разходите за заплата на работниците – всичко, освен допълнителния доход, от който за никого няма полза за насъщния живот.
Затова аз снижавам по-рано определената стойност до определен размер и предлагам да вземат от мен стока на цена с десетки проценти по-евтина от тази на останалите.
Предприятия от такъв тип, които не си поставят за цел получаване на печалба, ще процъфтяват. И това съвсем не означава „да бъдеш овца в глутница от вълци“. Аз съм собственик на предприятието, живея нормален живот, получавам заплата както всички мои работници.
Ние покриваме всички разходи, включително пенсионния фонд, застраховката и прочие, и живеем нормален живот. Пътуваме в отпуска, имаме всичко необходимо, само нямаме излишъци, тъй като те не са ни и нужни. Нека за сметка на нашите излишъци всички останали да се изравнят с нас.