Entries in the '' Категория

Нима е възможно да мразим собствените си деца ?….

Неотдавна беше честван Международния Ден на Земята. Хайде да организираме подобна акция и в този ден да се опитаме да намразим децата си така, както ненавиждаме ближния си, да ги лъжем и използваме по начина, по който експлоатираме ближния. В резултат на това ще разберем, в каква степен е необходимо да се променим. И в същото време ще осъзнаем, че това е невъзможно.
Тогава в програмите за излизане от кризата, няма да има нужда от ръководителите на водещите страни в света. Ще престанат да ги изпълняват, разбирайки, че от това нещата ще се влошат още повече.
Така ще достигнем до разбирането, че се намираме в необратимо състояние, излизането от което не може да се реализира със старите методи. А още не разполагаме с нови средства.
Ако разбирахме причината за случващото се, ние не бихме се подлагали на нови страдания – т.е. не бихме предизвиквали върху себе си отрицателните реакции на Природата.
Докато не приемем като причина за нашето положение егоистичната ни природа, неспособността си да я поправим, да приложим Висшата сила за нашето поправяне – ние ще си останем в това състояние и както Баал Сулам обяснява в “ Предисловие към книгата Зоар “ ( пункт 50 ), нашите страдания само ще нарастват.