Entries in the '' Категория

Във Фараона да разкрием Твореца

Въпрос: Може ли Кабала логически да обясни връзката между определени удари и отсъствието на връзка между хората?

Отговор: В резултат на египетските наказания мъдреците на Фараона са дошли до извода, че наказанията произлизат от Твореца: «Това е Божия пръст!» – казали те. И макар Фараона да се противил: «Кой е Твореца, че да го слушам?» но в резултат на ударите се предал и пуснал робите на воля.
Фараонът – това е създаденият от Твореца егоизъм. Наказанията, това са страданията, които се разкриват поради използване на егоизма. От ударите ние започваме да ненавиждаме егоизма си и да усещаме, че ударите идват от Твореца. Именно Той ни изпраща тези удари – за да пожелаем да излезем от Египет и от Фараона, от властта на егоизма над нас. В началото осъзнахме, че нашата природа не е наша, а е външна власт над нас.
Но като получавам удари от това, че аз съм егоист, аз съм длъжен постепенно, чрез стремеж към висшето, чрез «Моисей» в себе си, да разкрия, че ударите произлизат от Твореца, да разкрия Твореца в неговото скритие – иначе аз ще Го възненавидя.
Човек е длъжен да премине през процес на развитие от ненавист към своя егоизъм, отблъскване от него, раздяла с него, към сближаване със свойството отдаване – тези етапи сега и преминаваме.