Entries in the '' Категория

Наследството на великите души

Да се намираш под влияние на егоистичното желание – значи да нямаш инструмент да го превърнеш в противоположното свойство на Твореца. Висшата светлина, самото свойство на Твореца е онази особена сила, която ни променя. Но само в съответствие с нашето желание да използваме своите егоистични свойства като алтруистични. Желанието трябва да бъде истинско, тоест да излиза от сърцето, а не под формата на думи и сълзи.
Достигането на такова истинско желание да се променим е и цялата наша работа над самите себе си в този живот. Преминалите този процес на преобразуване на егоистичното желание в желание за отдаване ни разказват за това в своите книги.
Както родителите в нашия свят подготвят за новородените всичко необходимо за тяхното развитие, така и кабалистите са ни подготвили всичко необходимо за нашето духовно развитие. Те вече, с течение на поколенията са се съединили в една голяма душа, приготвили са за нас бъдещия свят – и са готови да ни приемат в него.