По нашите сили е да бъдем над звездите

Въпрос: Какво казва Кабала за 2012 г., в която според твърденията на много хора, трябва да се случат важни събития?

Отговор: Кабала няма какво да каже по този повод. Баал Сулам е казал, че от 1995г. и нататък науката Кабала ще се разкрие на целия свят и хората ще започнат да се нуждаят от нея, разбирайки, че тя е предназначена за поправянето на живота.
Разположението на звездите, „знаците на успеха“, а също и други признаци в природата показват, че могат да се случат всевъзможни процеси. Но Кабала не говори за тях, не защото не вярва в тях, а защото всичко зависи от нашето поведение, та нали поправянето зависи от нас. Всичко лошо или хубаво, което трябва да се случи в бъдеще зависи от това, което правя аз в дадения момент.
Затова аз съм длъжен в дадения момент да се стремя да доведа целия свят до пълно поправяне – и тогава определям своето бъдеще, в това число и 2012 г.
Всички пророци и оракули говорят за движението на света към неговата цел по пътя на природата, страданията, без участието на човека. Но човекът може да промени всичко. Нали всички онези знаци за бъдещето, които наблюдаваме се отнасят към неживата природа. А ние се намираме три степени над нея (нежива – растителна – животинска – човек), и по нашите сили е да бъдем над звездите и техните знаци. Кабала показва възможност напълно да управляваме нашата съдба, отменяйки всички заплахи на природата на всяко нейно ниво! В това се и състои реализацията на нашата свободна воля.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Следваща публикация: