Подем със скоростта на светлината

Въпрос: Как да променим нашата природа от егоистична на алтруистична за толкова кратък период от време, ако досега сме се развивали в продължение на хиляди кръгообороти ?

Отговор: В продължение на хиляди прераждания ние сме се развивали на неживо, растително, животинско нива, а през последните 5769 години – сме развивали желанията на “ човешко “ ниво – стремеж към слава, власт, богатство, знание под въздействие на завистта (ревността).
Нашият егоизъм нараства от поколение в поколение, докато не достигнахме състояние, в което той е вече интегрален, свързва ни в едно цяло. Днес ние сме свързани един с друг, зависими сме напълно един от друг.
Нашето развитие прилича на пирамида. Върхът на пирамидата е много малък. И затова времето за поправянето ни е много кратко. Ние сме длъжни да завършим това поправяне в рамките на едно поколение. Така се спестява време – в съответствие с издигането ни от основата на пирамидата до върха и.

Въпрос: Защо досега кабалистите са мълчали и не са ускорили нашето историческо развитие ?

Отговор: До момента на нашето съединение в една система (през втората половина на 20.ти век), егоизмът се е възприемал като двигател на прогреса. Сега, след като не ни свързва, а ни противопоставя един на друг, той вече се възприема като зло. По-нататък той все повече ще се проявява като източник на цялото зло по света – и ще ни принуди да го превърнем в неговата противоположна форма на общуване – внимание, участие, любов.
В днешно време кабалистите са длъжни да помогнат на света бързо да осъзнае причините за страданията, да разкрият нашата егоистична природа като източник на цялото зло, да обяснят смисъла на произтичащото в нас и в окръжаваща ни природа, като сила, принуждаваща ни да постигнем висшата цел – достигане на съществуване на нивото на Твореца.
В миналото процесът на развитие на света е бил скрит от масите. Но сега вече се разкрива и изисква обяснение. И освен диагноза – също и лекарства.
Доколкото съществуваме само в света на егоизма, желанието (силата) за получаване, то не можем сами да се променим и дори да разберем, по какъв начин е възможно това. Затова ни е дадена науката Кабала, чрез чието изучаване ние можем да привлечем към себе си силата на отдаване, силата на Твореца – “ Светлината, връщаща ни към Източника “ (сила, трансформираща егоизма в отдаване и любов). Тя е и средството за нашето изцеление.

Въпрос: Откъде да вземем сили за преодоляване на подема?

Отговор: Принудителното слизане от съвършенство към несъвършенство е изключително „бавно“, доколкото егоизмът трябва да се разкрива постепенно и да се избави от властта на Твореца. Докато нашият подем отдолу нагоре протича под въздействието и „със скоростта на светлината“.

Въпрос: Как е възможно да извършим подем за няколко години, когато след спускането от висшите светове в нашия свят, на материята са и били необходими милиарди години развитие?

Отговор: Ние сме способни да приключим с поправянето за няколко години. Та нали то протича под въздействието на светлината. Съвършенството се разкрива само, от несъвършеното състояние, само благодарение на нашето отношение към него.
Цялото действие за поправянето ни – подобно на желанието на една капка семе да стане човек – колко е незабележимо то в сравнение с действията на бащата и майката при зачатието, развитието, раждането и формирането на човека.
И така: освен незабележимото желание да станеш Адам (от думата Доме – подобен на Твореца), всичко останало върши Твореца. Да свършим онова, което Той очаква от нас и ще станем като Него.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed

Предишна публикация: