Как егоистите да постигнат Твореца ?

Въпрос: Как можем да развием към съседа си чувствата, които изпитваме към своите деца ? Как безразличните към смисъла на живота да се поправят ?

Отговор: Заниманията с Кабала и правилното обкръжение ни помагат да разберем естеството на висшето състояние (свят), единството на всички части на света и да получим възможността в групата да се опитаме да реализираме това състояние в себе си и да се убедим, че това е невъзможно, макар и да сме свързани с всички и да зависим от всички. В днешно време човек започва да усеща мрежата, свързваща всички ни в единство, постепенно и явно.
Днешната криза е призвана да ни покаже нашата вредна взаимозависимост и невъзможността да я поправим, макар че осъзнаваме взаимния егоизъм като причина за всичките си беди.
Колкото по-бързо това знание стигне до масите чрез средствата за масова информация, толкова по-бързо ще бъде осъзнаването на злото скрито в егоизма, толкова по-къс ще бъде и пътя ни през страданията.
Чрез осъзнаването на безизходицата, злата егоистична взаимовръзка, нашите страдания ще се съединят и ще появи общо желание за намиране на изход, решение на проблемите.
Почувствал своята зависимост от останалите, аз ще започна да се интересувам от тяхното положение и да се грижа за тяхното благополучие. В началото усещането за едно семейство произтича от егоистичните интереси, но в съответствие със сближаването един с друг, ние ще стигнем до усещането за общност като правилно състояние.
В началото хората ще се научат да се отнасят към ближните си, като към свои роднини, егоистично поделяйки с тях всичко по равно, до достигане на пълно равенство в целия свят.
При това разпределение, хората ща притежават всичко необходимо, природата ще обезпечи всеки с всичко.
Благодарение на това, че хората по егоистичен начин ще изпълняват закона за подобие с Твореца, те ще започнат да разкриват своята връзка с духовните си корени, подобно на това, както ръката или кракът усещат своята връзка с мозъка.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed