Какво не е Кабала?

Тук ще разкажем за всевъзможните митове и заблуди, съпровождащи кабала в продължение на хиляди години. Какво ли не се е влагало в името кабала – и магическите ритуали, в които се посвещават само високообразовани и истински вярващи юдеи от мъжки пол, достигнали 40-годишна възраст, и гаданието на карти и кафе, жонглирането с цифри (гематрия, нумерология), камъни и амулети, червени конци (нишки) и дихателни упражнения, и даже ритуални танци.

Ще разгледаме най-разпространените стереотипи, които не позволяват на хората да се доближат до науката кабала.

Мит 1: С кабала не бива да се занимава до 40-годишна възраст

От времето на великия кабалист АРИ никакви ограничения за изучаването на кабала не съществуват. С нея могат да се занимават всички, дори жените и децата. Всички забрани са съществували само до ХVI век. И са ги премахнали самите кабалисти. Предпазвайки тези, чиито души още не са достигнали съответстващата степен на развитие, кабалистите са приемали само преминалите през строг подбор.

Днес милиони хора започват да усещат потребността от кабала и да се спре този процес е невъзможно. Стремежът към твореца е заложен в природата на творението и това сега започва да се проявява в ясен вид. Всичко се определя само от желанието. Ако човек желае, значи вече е узрял за това и върху него не действат никакви заповеди.

Въобще в кабала понятията ,,не бива“ и ,,забранено“ означават ,,невъзможно“. Затова забраната върху изучаването на кабала в крайна сметка изглежда така: ,,Не може да се занимава с кабала поради отсъствие на желание“.

Мит 2: Кабала се явява мистично учение на юдаизма, което обикновено се свързва с окултното знание

,,Кабала“ в превод от иврит означава получаване, т.е. придобиване на особено знание, което е достъпно за всеки човек. Някога тази наука наистина е била тайна. Тя се е зародила на територията на Междуречието преди около четири хиляди години през Вавилонския период. Основателят на кабала – Авраам, жител на древния град Ур Халдейски, е открил възможността да достигне тази област на мирозданието, която е недостъпна за човека и неговото възприятие чрез неговите пет естествени сетива. Той е съумял да овладее тази наука и събирайки група от привърженици, е предал на учениците своя способ за постигането на скритата от нас част на света. Оттогава това тайно знание преминава от поколение в поколение посредством много незначително, ограничено число последователи.

Предавало се е то, действително, винаги от уста на уста, от учител на ученик. Във всички времена, плътно до нашия век е съществувал много тесен кръг от кабалисти. В настоящия момент кабала получава все по-широко разпространение, тъй като хората желаят да научат за нея, да я изучават, да използват тези знания по силата на това, че те могат да ни бъдат полезни, особено сега, когато светът е близо до всеобща криза.

Мит 3: Кабала, както и другите религии, следва да се приема като вяра

Кабала е абсолютно противоположна на вярата, тя няма никакво отношение нито към религиите, нито към някой род вярвания – това е чист експеримент.

Човек усвоява обкръжаващата действителност, обработвайки информацията, която постъпва в мозъка с помощта на петте сетивни органа и използвайки технически приспособления, разширяващи диапазона от възможности на тези органи. За да се изследва нашия мир, който чрез традиционните способи не се разкрива пред нас, е необходимо да развием в себе си шести сетивен орган.

С помощта на този допълнителен сензор човек започва да усеща скритата част на мирозданието и съответно, изучава я, съобразявайки се със същите тези закони и правила, които са приети във всяка друга академична наука. За да бъде резултатът колкото се може по-достоверен, кабалистите използват нееднократната повторяемост на опитите и начина за предаването на знания от един изследовател на друг. Единственото, което отличава учения-кабалист от представителите на другите области в науката е това, че той е длъжен, преди да започне заниманията си с изследвания, да развие в себе си шестото чувство.

Мит 4: Използването на кабалистичните знания помага в бизнеса

Занимавайки се продължително с кабала по тези източници, които съществуват в човечеството вече хиляди години, вие няма да получите рецепта как да преуспеете в обикновения живот, използвайки егоистичните свойства и желания.

Кабала не обещава на човека никакви изгодни перспективи в неговото ежедневно егоистично съществуване, в което той желае удачно да се устрои на работа, получавайки ,,печеливша“ длъжност, колкото е възможно по-изгодно да се ожени или омъжи, по-бързо да забогатее и да започне да властва. Стабилно здраве тя също не гарантира. С една дума, в резултат от вашите занимания с кабала няма да получите егоистично засищане.

Следва ясно да се разбере, че в света чудеса не съществуват. Кабала очаква момента, когато човечеството ще осъзнае, че в него няма никакви вътрешни средства, за да направи за себе си нещо невероятно, вълшебно.

Ако вие действително пожелаете да разберете смисъла на живота, стремейки се да постъпвате правилно, то в замяна ще получите вечност, съвършенство. Вие ще имате всичко това, но само в случай, че не питате: ,,Как мога още повече да се сдобия с нещо в този свят?“, а започнете да мислите на по-високо ниво: ,,Какво мога аз да му дам?“. Човечеството ще достигне до това състояние, макар сега това да изглежда прекалено фантастично и неосъществимо, и именно егоизмът ще ни доближи до него.

Мит 5: Кабала предсказва бъдещето на човечеството

Кабала свидетелства, че ако не започнем да изпълняваме програмата за корекция, то ни очаква трета или четвърта световна ядрена война, в резултат на които ще останат няколко милиона души, но те така или иначе ще изпълнят програмата на творението. Тези хора ще включат в себе си всички души. Работата не е в количеството наши тела, а в качеството на душите, които са длъжни да достигнат най-високото ниво на съществуване, програмирано от природата. Кабала говори за това, че крайната цел е предопределена и тя е абсолютно благоприятна. Все пак, пътят към нея зависи изключително от волята на самите хора. В настоящия момент, именно на дадения етап, човечеството е преминало на такова ниво на развитие, на което може и е длъжно да направи избор – по добър или по жесток път му се налага да се придвижва.

Нито един кабалист не може да изчисли отрано пътя, по който ще тръгне развитието на човечеството, защото това се определя от неговата свободна воля. Кабалистите говорят за вариантите на развитие, които могат да възникнат в резултат на едно или друго човешко въздействие върху природата. Така или иначе изборът на самия път е неизвестен и да се прогнозира той е невъзможно, той зависи само от нашия свободен избор.

Мит 6: В кабала съществуват ритуални действия и обреди

Никакви ритуални действия, обреди и външни механически практики кабала не съдържа в себе си! Затова, ако наблюдавате нещо подобно, то може с увереност да се каже, че истинската кабала не е в това! Същото се отнася и до произволното жонглиране с числовите значения на думите, картинките на Сфирот, картите Таро. Всяко изображение е нищо повече от практически материал.

Кабала е постигането на Твореца лично от всеки човек.

Затова, ако желаят да ви продадат камъни, особени амулети, това може да послужи само за забогатяването на продавача. Разбира се, ако вие като индийски абориген вярвате в силата на амулета, то това може и да ви помогне, но чисто психологически. В кабала, както и и във всяка академична система от знания, няма никаква мистика. Кабала е наука. Тя е естествознание, изучаващо цялото мироздание, а не само нашия свят като другите науки.

Придвижването е възможно само посредством желанието да коригираш намеренията си, а не да се усъвършенстват механичните действия.

Мит 7: Кабалистите придават особено значение на амулетите, светената вода и червените конци като средство за подобряване на живота

Кабала не обучава човека в нищо, което става в нашия материален свят и затова тя е неприменима като средство за забогатяване, достигане на почит и слава. Кабала ни е дадена за това да измъкне човека от усещанията на този свят и да го въведе в усещанията на духовния мир (реалност, усещана в допълнителния орган на чувствата – душата). Затова всички методики, които използва човек за успешно съществуване в този свят – не се явяват истинската кабала.

Определението за кабала намираме в статията на Бааль Сулам ,,Същност на науката кабала“, който се явява несъмнен авторитет в тази област. Той пише така: ,,Науката кабала представлява причинно-следствен порядък от низхождението на Висшите сили, подчиняващ се на постоянните и абсолютни закони, свързани помежду си и насочени към разкриване на Висшата управляваща сила (на Твореца) спрямо човека в този свят“.

За това, че амулетите и магическите слова са забранени е казано още от АРИ. Не трябва да ги ползваме, защото така вкарваме човека в заблуда. На човек му се струва, че в тези предмети има някакви свръхестествени сили, а всъщност целият ефект е основан на психологическото въздействие върху човека.

Човек се стреми към чувство за безопасност, увереност. Има много суеверия около всичко, свързано със сполуката, където е невъзможно да се предскаже отрано резултата. В такива случаи човек използва различни методи, за да преодолее своята психологическа неувереност. Това му помага да превъзмогне тежестта и в този смисъл неговите действия са абсолютно оправдани. Въпреки това е добре да се знае, че силите в човека не се появяват от свръхестествената сила на амулета, а от вярата в това, че в в амулета има такава сила.

Подобни действия категорично са забранени на кабалистите, доколкото създават невярна представа за духовното: човек започва да си представя духовния свят във вид на тайнствени сили, в материални предмети от този свят, в особени връзки между буквите, в кодове и заклинания. Ние сме длъжни да израснем над това и да разберем, че в дадения случай лекува чувството за увереност, а не Висшата сила.

Каква благословия се произнася, когато завързваш червен конец? Вие можете да кажете например: ,,Аз желая моята вяра в червения конец да ми помогне психологически да преодолея всички несгоди“. Но при това по никакъв начин не се свързва червеният конец с Твореца. С твореца може да се свързва само вашият устрем към уподобяване с Него, а не вашият стремеж по-добре да се устроите в този свят, избягвайки страданията, които Творецът ви изпраща, за да не ги унищожавате, а чрез тях да се устремите към него.

Считайки, че в конците, въздуха, земята има святост, ние принизяваме духовното до материалното ниво и именно това се нарича идолопоклонничество. За да се поддържа психологически, човечеството си създава всевъзможни ритуали. Това е оправдано, но следва да се разбира, че това няма отношение към духовното, че в никакви амулети и камъни няма святост.

Светостта – това е свойството на отдаване. Целият ни свят е егоистичен и споменатите методи са призвани психологически да удовлетворяват интересите на човека. Ако ние егоистично придобиваме амулети и червени конци, за да се устроим по-добре в този свят, не можем да се сдобием с нищо Висше, нищо, освен вътрешна егоистична подкрепа.

Висшият свят е свят, съществуващ по законите на свойството на отдаване, в който се намират и действат само сили и чувства без материална обвивка. Той се разкрива за човека само в резултат на учението от оригинални източници. Бааль Сулам в статията ,,Предисловие към Учението за Десетте Сфирот“ п.155 пише, че по време на изучаването на оригиналния материал (,,Книгата Зоар“ и съчиненията на АРИ с неговите коментари) и по силата на устрема в човека към опознаване на своето по-съвършено състояние, върху него въздейства светлината на корекцията. Ако човек изучава неоригинални кабалистични текстове, то никакви праведни намерения няма да променят неговата природа.

Мит 8: Кабала използва техника за медитация

Медитацията и подобните на нея техники натрапват на човека определен образ, стил, тактика на мислене и концентрация. И по този начин го ограничават в търсенето на новото. Човекът е длъжен да се съсредоточи над нещо определено, строго ограничено и да се изключи за света. Това е съвършено противоположно на кабала. Съгласно кабала човек е длъжен да бъде тясно свързан с този свят – да работи, да има семейство, да живее живота на обществото.

Ограничавайки мисълта на учениците, заставяйки ги да се концентрират върху определени умозрителни образи, авторите на медитационните техники лишават учениците от възможността да излязат от рамката на обикновеното мислене. Медитирайки, човек рискува да изгуби възможността да се върне към обикновеното, природно мислене. Медитацията убива в човека възможността за изход в усещанията на Висшия свят, да усети Твореца.

Кабала говори, че само пълната свобода на вътрешните търсения в човека се явяват условието за установяване на връзка с това, което се намира извън пределите на света. Висшият свят се намира извън нашата природа, извън мозъка. А медитационните упражнения ограничават човека да работи само с мозъка. А така се ограничава възможността за изход във Висшия свят. За изхода във Висшия свят не са нужни специални мисли. Те ще дойдат сами и само като мярка за подобряване на личността и за корекция на собственото его.

Мит 9: Заниманията с кабала изискват аскетизъм, ограничение в получаването на наслада

Духовното извисяване протича не с намаляването, а с увеличаването на желанията! Започвайки изучаването на кабала, човек продължава да води обичайния си живот, без да ограничава себе си за нещо. Та нали желанията на човека диктуват неговите постъпки. Ако неговите желания са все повече да се стреми към висшето, съответно на това и неговите постъпки ще станат други.

Корекцията е процес на въздействие върху човека от Висшата светлина, а не насилствени ограничения. По това методиката на кабала се отличава от всички останали. В нея се използва силата на Твореца, действаща отвътре, а не насилствено въздействие отвън. Затова и в по-нататък, получавайки все по-голяма сила свише, човек може може да получава и повече желание. Тук той вече може да го коригира и да го използва правилно.

Без наслада не е възможно да се живее, тъй като нашата същност е желанието за наслада. И целта на творението се състои в достигането на съвършената наслада. В насладата няма нищо срамно. От корекция се нуждае само нейното използване (намерение), а не самото желание.

Мит 10: Кабала е част от юдейската религия

Най-разпространената заблуда се явява отъждествяването на кабала с религията. Нека да разгледаме в какво се състои основното отличие на кабала от религията.

Религията счита, че Творецът променя своето отношение към човека в зависимост от действията на човека.

Ако аз съм добър, Творецът ще се отнася към мен добре, т.е. Той променя своето отношение. По този начин религията заставя човека да търси методи за въздействие върху Твореца: даване на милостиня, палене на свещи, независимо че всички религии имат свои ритуали. В хората възниква цяла система от йерархии – който най-добре може да измоли Твореца, който е по-близо до Него, който знае как да Му се моли, към кого си струва да се обърнеш като към посредник и да помолиш: ,,Помоли се за мен“.

На хората им е нужна тази психологическа помощ и те са готови за това да платят. Човек когато се намира в лоши състояния вярва във всичко, което му е угодно.,,Сътвори за мен някакво чудо, подскажи ми нещо, направи така, че изведнъж да се почувствам по друг начин. Това не може да бъде и никога няма да бъде, тъй като ние имаме работа с точните закони на мирозданието. Тези закони се описват в кабалистичните книги.

Науката кабала утвърждава, че Висшата сила е неизменна. Творецът не променя своето отношение към човека – Той е добър, Даващ добро.

Кабалистите ни съветват: ,,Деца! Престанете да се занимавате с глупости – Творецът е неизменен. Света рисувате вие самите със своите органи на чувствата. Променете себе си и ще видите, че светът сам по себе си не се променя, дори и да се сменя отношението на Твореца към вас – не, просто вие ще Го усещате по друг начин“. Както лошото дете, когато се поправи, усеща същото отношение на родителите си като по- хубаво и добро.

Науката кабала говори за това, че около нас съществува Висша неизменна светлина, намираща се в абсолютен покой и въздействаща върху нас. Въздействието, което изпитваме, е устроено по отношение на нас така, че ни влияе катоабсолютно Добро.

За разбирането на истинското отношение на кабалиста към Твореца може да се даде като пример кабалистичния молитвеник, в който няма обикновени думи, изразяващи чувствата на човека, а отделни букви: много пъти ,,алеф“, много пъти ,,бет“ и така нататък – всичко написано в него обозначава духовни действия, които е длъжен да извърши човек, коригиращ себе си. И тогава той получава Висшата светлина в себе си.

В кабала понятията наказания и възнаграждения за някакви действия пред Висшата сила просто отсъстват. Никакви ритуали и външни действия не съдържа в себе си кабала! Всяко изображение на сфери, светове, гематрии – не е нищо повече от практически материал. Кабала е индивидуалното усещане за Твореца лично от всеки човек. Никаква мистика няма в кабала – това е наука за цялото мироздание, изучаването на която позволява на човека да отговори на въпроса за причината и целта на своето съществуване, да определи своето място в живота, да изследва и избере най-доброто от възможните решения и да промени своето състояние към по-добро.

Дискусия | Share Feedback | Ask a question

Трябва да влезете, за да публикувате коментар.

Laitman.com Коментари RSS Feed