Entries in the '' Категория

Какво не е Кабала?

Тук ще разкажем за всевъзможните митове и заблуди, съпровождащи кабала в продължение на хиляди години. Какво ли не се е влагало в името кабала – и магическите ритуали, в които се посвещават само високообразовани и истински вярващи юдеи от мъжки пол, достигнали 40-годишна възраст, и гаданието на карти и кафе, жонглирането с цифри (гематрия, нумерология), камъни и амулети, червени конци (нишки) и дихателни упражнения, и даже ритуални танци.

Ще разгледаме най-разпространените стереотипи, които не позволяват на хората да се доближат до науката кабала.

Мит 1: С кабала не бива да се занимава до 40-годишна възраст

От времето на великия кабалист АРИ никакви ограничения за изучаването на кабала не съществуват. С нея могат да се занимават всички, дори жените и децата. Всички забрани са съществували само до ХVI век. И са ги премахнали самите кабалисти. Предпазвайки тези, чиито души още не са достигнали съответстващата степен на развитие, кабалистите са приемали само преминалите през строг подбор. (още…)

Как да слепим 7-те милиарда парченца на разбития съсъд

Въпрос: Защо много хора отказват да признаят наличието на кризата? Какъв е духовният корен на този отказ?

Отговор: Разбира се много от заинтересованите да скрият това, което се случва, правят всичко възможно, премълчавайки фактите. Тези действия произхождат от страха за последствията. Та нали правителствата не могат да предложат никакви реални решения, а това може да доведе до народно недоволство.
Ето защо, в края на краищата всичко зависи от разпространението на Кабала, методиката за поправяне на човека – от това, в каква степен ще успеем да запознаем хората, че тази криза не е случайна, че има определена цел – поправянето на връзката помежду ни. И докато не започнем да осъществяваме тази цел, кризата няма да приключи.
Днес, за първи път в историята на нашия свят се разкрива общата система на душите. Та нали сегашното състояние на света не е просто една криза, а разкриване на връзката помежду ни. Всички човешки страдания произтичат от факта, че тази абсолютна и неразривна връзка между нас е нарушена от нашия егоизъм. Ето защо за нас не съществува друго средство за избавление от страданията, освен поправянето на връзката, слепване на разбития съсъд.
Но хората трябва да разберат, че в този свят няма сили, способни да поправят нашето разделение, да поправят нашия егоизъм. Ние се намираме вътре в нашия егоизъм и не можем да се хванем за косата и сами да извадим. Трябва да открием онази външна сила, която ще може да преобразува егоизма ни в неговата противоположност – любов и отдаване.
Тази преобразуваща сила е и самата Висша сила създала егоизма. Тя е, която трябва да го поправи. И само науката Кабала позволява да привлечем към себе си тази Висша, поправяща ни сила.

Кризата и как да се справим с нея.

Ню-Йоркски Обзор на Книгите, Извадки от симпозиума.

Джеф Мадрик: Имаме проблеми с жилищни пазар, който полудя.

Бил Брадли: Националното правителство вече вложи 12,7 трилиона долара под формата на гаранции и задължения във финансовия сектор на САЩ и ние вече похарчихме повече от 4 трилиона за тази криза. Държавната програма няма успех, банковите активи не се купуват.

Нийл Фегюсън: От края на 70-те години се наблюдава взривен ръст на съотношението дълг към брутния вътрешен продукт. Това е криза в световната икономика. И аз бих казал, че това е криза на самата глобализация.

Пол Кругман: Семействата в САЩ станаха свидетели на рязкото понижение на доходите им. Затова хората искат да пестят. Тези спестявания трябва да бъдат превърнати в инвестиции, но няма търсене на инвестиции дори при нулева лихва на банката. Това води до проблеми. Откъде ще се появят спестявания, които да финансират огромния бюджетен дефицит на САЩ? Кризата може да се окаже самоусилваща се и да ни задържи в капана си за доста години.

 Нуриел Рубини: Безусловно това е най-тежката финансова криза, икономическа криза и рецесия от времето на Великата Депресия. Ние все още продължаваме да се свиваме с много бързи темпове. Перспективите за Европа и Япония през тази, и следващата година са още по-лоши. В повечето развити страни работите ще бъдат по-зле отколкото в САЩ.
Урокът от Великата Депресия е достатъчно ясен: започна се с краха на фондовата борса през 1929 г. и завърши с края на Втората световна война. И така, войната е следствие неприемането на належащите мерки в краткосрочна перспектива.
Политиците започнаха да приемат, че саморегулирането е възможно най-доброто, а това означава, че изобщо няма регулация. Целият модел на саморегулация и пазарна дисциплина понастоящем претърпя пълен крах.

Джордж Сорос: Финансовата система фактически рухна, а реалната икономика започна свободно падане и това се оказа глобално. Пазарите се разглеждаха в качеството на саморегулираща се система. Тази парадигма се оказа лъжлива. Когато хората смятат, че тази криза е същата като предходните финансови кризи, те правят грешка.
Нека погледнем истината в очите, в продължение на 25 години ние консумирахме повече отколкото произвеждахме.

Робин Уелс: Ние се намираме в противоположна ситуация в отношенията си със страните- износителки. Можем да забележим завой в посока към протекционизма.

Неравенството – източник на всички проблеми

Изучавайки статистиката за отрицателните обществени явления в различни страни – процентът на затворените в затворите, броя на хората, употребяващи наркотици, страдащите от депресии, разводите, насилието в семейството, отчуждеността между родителите и децата – ние неочаквано се сблъскваме с много интересни резултати.
Оказва се, че в бедните страни такива проблеми почти няма. Ако предложиш лекарство за депресия в Африка – те не разбират какво е това. А в Европа всички го използват, всеки има нужда от личен психолог.
В крайна сметка се изяснява, че проблемът не е в бедността, а в разликата между нивата на живот – в това как аз оценявам себе си спрямо другите, доколко сме неравни помежду си, та нали равновесието – това е закон на природата. Затова колкото обществото е по-малко балансирано, толкова повече проблеми има в него: престъпления, наркотици, депресии, разводи и т. н. А колкото нивата, на които се намират членовете на обществото са по-близо едно до друго, толкова тези проблеми са по-малко.
Може да живеят в пещери и да се чувстват щастливи, и може да живеят в абсолютно благополучие без каквито и да е проблеми – ако така живеят всички. Проблемите се появяват само от неравенството, тъй като именно липсата на равновесие се явява причина за всички беди.
Но да се доведат хората до равенство не е лесно, тъй като това противоречи на егоистичното желание. Затова е необходимо на човека да бъде дадена компенсация: какво ще получиш ти от това, че ще бъдеш равен с всички? Сега твоето желание е да бъдеш над всички. Кабала обяснява, че да постигнеш и да живееш в равенство е възможно само чрез разкриването на Твореца. Това разкриване ще запълни всички пустоти, и ще послужи като възнаграждение за отстъпката да бъдеш равен с всички.
Обществото вече разбира, че неравенството поражда злото, защото противостои на основната сила на природата, съгласно която всичко трябва да бъде балансирано, хармонично, в равновесие. От Безкрайността, с нейното абсолютно равенство ние получаваме напълване и затова всяко противоположно на това явление усещаме като разрушение.

Медал за отдаване

Въпрос: Вие казахте, че ако човек започне да действа за отдаването ще придобие жизнена сила и увереност. Какво именно ще се промени?

Отговор: Светът ще го приеме, ще го цени, ще го награди със знаци на уважение. Това ще бъде стимул за неговия егоизъм да се издигне по-високо, още повече да отдава, още повече да се гордее с това.
Мястото на злата конкуренция ще заеме добрата конкуренция и постепенно хората ще започнат да ценят свойството отдаване, носещо им уважение, значимост в очите на обществото, чувство за собствено достойнство. Усещането, че именно това свойство му носи добро, ще привлече към него всеобщо уважение. Човекът ще почувства в отдаването източник на жизнена сила и ще се стреми към нея.
Ти се опасяваш, че отдаващите ще бъдат използвани? Но ние говорим за общество, което чувства, че няма избор и само с помощта на взаимната връзка може да се спаси от унищожение. А днес никой не иска от теб такива действия – днес те не са нито ценени, нито необходими. Но няма да мине много време и в обществото ще се проявят такива проблеми, че ще бъде ценен всеки, който е способен да помага на другите.
Сега твоето отдаване не е нужно на никого. Ние сме отдалечени: ти не си ми нужен, аз не съм ти нужен. Ако ти искаш да ми помогнеш, това ми се струва подозрително. Но ако аз не мога самостоятелно да се придвижвам и някой е готов да ме поддържа, то аз го приемам като мой спасител! Затова ще чакаме, защото без потребност нищо няма да се реализира.

Бедите на немската икономика

Съобщение: Министърът на икономиката на Германия X. Волф:
„Наблюдава се рязко понижаване на експортните поръчки, което предизвиква ужасни последствия за немската икономика. Германия зависи от експорта повече от всички развити страни. Немските фирми се стремяха да произвеждат висококачествена продукция за заможните потребители. Експорта съставлява 60% от ръста на Германия. Сега страните не желаят повече да купуват немски стоки. Безработицата се увеличава.“

Реплика: Светът е принудем да се откаже от висококачествени стоки. Светът се стреми към общ знаменател, към средата – към това ни принуждава глобалната и инегрална природа в новият свят.
Пробвахме да правим революции, за да няма бедни. Пробвахме да правим революция, за да няма богати. Трябва да направим така, че всички да бъдат „средни“ – за всеки да има всичко необходимо за съществуване, но не повече, защотото точно това е забранено от природата.

Да следваме законите на природата

Въпрос: Защо нашето по нататъшно развитие е длъжно да премине на нова плоскост и не може да се основава на предишните методи?

Отговор: Защото предишните циклични периоди на развитие са вървели в едно егоистично направление, насочено към голямото развитие на егоистично устремените личности и общества, които са абсолютно независими от алтруистичните връзки между хората.
В съответствие с нашия егоизъм ние всеки път сме надстройвали още една връзка между нас – разработвали сме нови закони, нови взаимодействия, нови съглашения и по такъв начин сме корегирали своето развитие.
Но сега природата ни заставя да създадем глобално, взаимосвързано човешко общество. И ние, искайки или не, ще бъдем заставени да следваме този закон на природата.

Когато властва злата прислужница

Когато знанието за науката Кабала, разкрито на някои особени, избрани личности от народа на Израел, е станало достъпно чрез тях за мъдреците от народите по света, това е стимулирало развитието на света, но от друга страна, е нанесло огромна вреда. Хората са започнали егоистично да разбират системата за строежа на мирозданието, да изучават законите на природата и жестоко да я експлоатират, заради използването на другите хора за собствени интереси, за своя изгода и експлоатиране на ближния си, което е довело до всички разрушения, съществували в миналото и понастоящем..
И всичко това, въпреки че кабалистите са крили науката Кабала, а и самата тя е толкова скрита, че човек, който не е готов за нея, не е способен нищо да разбере от тези книги. Той трябва да поправи своите качества в отдаване и любов към ближния и едва тогава ще му се разкрият могъщите сили на природата.
Но с помощта на традиционните науки, получавайки известни знания за външните сили на природата, ние успяваме до известна степен да ги използваме, което води до технологичното им развитие – разбира се също в наша вреда.
И в резултат на това ние откриваме, че целия построен от нас свят, в продължение на цялата човешка история, цялото това развитие не е било от полза за човека, тъй като е служило на неговия егоизъм. И цялото получено знание за природата, всички открити закони и примери, които той се е опитвал да използва за свое благо, в резултат на това са се обърнали в негова вреда.
Това е натрупващ се процес и сега той се превръща в глобална всеобща криза – на всички нива и във всички области на човешката дейност. Всичко, с което човек се е занимавал хиляди години в течение на своята история, сега му се разкрива като зло. Ние буквално слагаме чертата под цялото предходно развитие на човешката цивилизация. Започвайки от тази точка, ние сме длъжни честно да си дадем сметка за всичко, което сме сторили до сега и да решим как ще се развиваме по-нататък.
А по нататъшното ни развитие се получава много просто. Нали ако цялото ни знание за законите на природата, цялата ни наука се обръща в наша вреда, защото сме я превърнали в прислужница на собствения си егоизъм, – тогава нека да обърнем всичко наообратно! Ако ние използваме цялата наука, цялото свое знание по добър начин, действително за благото на човека, то тя ще се превърне в помощник и ще ни донесе истинско процъфтяване. Повече няма да разрушаваме природата, своята окръжаваща среда и самите себе си, застрашавайки се със самоунищожение, а точно обратното, ще се издигнем на съвършенно ново равнище.
Тези две противоположности, когато използваме силите на природата в своя вреда или с добра цел, се наричат прислужница, която властва вместо своята госпожа, и госпожа, която с помощта на прислужницата се издига и разкрива себе си. „Госпожа“ – това е науката Кабала, която ни учи по какъв начин да поправим собствената си природа и благодарение на нейното правилно използване да разкрием още една, огромна част от природата и нейните могъщи сили. Всичко това ни е дадено за използване и вечно съществуване.

Ти отговаряш за 7 милиарда деца

Въпрос: Откъде в масата от хора ще се появи желание за обединение? Какво освен страдание ще ги придвижи към това?

Отговор: Ние се намираме в абсолютна и неразривна връзка един с друг, намираме се в пълно взаимно поръчитество. Такова състояние е създадено от природата, без наше съгласие и ние нямаме избор .
Представи си, че ти си купуваш апартамент в блок, където живеят още 50 съседи и при подписване на договора, без твое съгласие, ти си подписал взаимно поръчителство с всички съседи. Сега ти ще отговаряш за всичко, което става в тези 50 семейства. Това означава, че ако някой от тях извърши престъпление, ти ще получиш призовка и ще влезиш вместо него в затвора. Ти ще отговаряш за всички. Това е настоящо взаимно поръчителство .
Човечеството трябва да разбере, че сега то се намира под натиска на този договор за абсолютно, пълно взаимно поръчителство и всеки отговаря за цялата планета. Какво може да се направи в противовес на този тежък договор, който не може да се отмени? Нали да бъдеш отговорен за всички – това е непоносимо. Хората ще почувстват, че нямат друг изход, освен да се обединят доброволно, с добро. Но целият проблем е в това, че да се направи това с добро няма да се даде.
Дори когато се появи разбиране от необходимост и желание за обединение и с това се съгласят всички правителства на някой пореден съвет, подобен на Г 20, тогава и всеки човек по отделно и всички народи ще разберат своята неспособност към обединение. Когато всички разберат безизходността на състоянието, тогава няма да има никаква възможност за обединение. Това е разкриване на чужда власт над нас.
Като че ли някой свише специално създава препятствия, подхлъзва ни, не допуска да осъществим желанията си, независимо от нашите усилия и противно на логиката. И тогава „ще застенат те от тази работа“. Когато това стане, ще се разкрие третата сила: този който иска да излезе от това съсътояние е длъжен да се възползва от Светлината на източника, за да замени в себе си ненавистта с любов и да заобича това, което по-рано е ненавиждал.
Сега ние дори да осъзнаваме колко ненавиждаме Твореца, колко сме отделени от Него противоположни по свойства. трябва да го обичаме. Трудно е да повярва, че любовта към него е въобще възможна. Нали именно Той е създал всичко лошо в този свят и ни е поставил в най – ниското състояние. Ние ненавиждаме именно Него и никого другиго, нали „ Няма никой освен Него“. И именно от тази точка, до която трябва да достигне всеки човек в рамките на своето развитие, ние сме длъжни да обърнем абсолютно всичко в обратно направление – и……….. да обикнем.

Вътрешната хармония на човечеството

Въпрос: Вие често употребявате думата „Хармония“. Какво подразбирате от нея?

Отговор: Хармония на човечеството означава правилна взаимна връзка между хората, държавите, вътре в обществото, която да създаде нормално функциониране на всички системи – икономическа, политическа, военна, образователна и вътрешносемейна, които сега се намират в криза.
Необходимо е да се доведе човечеството до неговата вътрешна хармония, без която понастоящем оцеляването е невъзможно, защото се получава разрушаване на минали взаимни връзки, което води до многостранна криза.
Икономиката, политиката, образованието, семейството, обществото, промишлеността, търговията – всички те са построени от хората и на човешките отношения. И неочаквано се разбира, че ние сме ги построили на егоистична основа, а едновременно в обществото се проявява алтруистична основа, за която ние не сме подготвени. Нищо създадено по-рано не работи.
Ние считаме това за криза на институциите. А на практика това е криза на нашите взаимоотношения. Сега ни се налага да извършваме корекции в създадените от нас институти. Природата ни е поставила в такава зависимост един от друг, че сме задължени да промениме себе си в съответствие с новите изисквания на природата: да създадем помежду си напълно хармонична взаимна връзка. На това нас ни учи науката Кабала.

Неразбиране на поведението на Слънцето

Съобщение: Поведението на Слънцето, наблюдавано през последните години е аномално и изпълнено с непредсказуеми последствия, невместващо се в нито един от съществуващите модели. Краят на тази аномалия не се вижда. Все повече се появяват свидетелства за фундаменталното неразбиране на съвременната наука на природата на процесите, случващи се на Слънцето в частност и на звездите въобще.

Реплика: Човекът като най-висше същество в природата влияе със своите мисли и желания на поведението на цялата нежива, растителна и животинска природа. Причината за поведението на Слънцето и природата въобще трябва да се търси в поведението на човека и затова не трябва да очакваме добри последствия…

Хайде да се учим от Природата.

Въпрос: Вие говорите за поправянето на човека. А какво ще произтече от поправянето на растителното и животинското ниво в природата? Kак можем да ги доведем до единство с Твореца?

Отговор: Всичкото зло е предизвикано само от човешкият егоизъм. Правилното взаимодействие на човека с природата е тогава, когато човек взема от нея толкова, колкото му е необходимо за нормално съществуване, в съответствие с неговите навици, но не повече. Всичко, което е повече от необходимото за нормално съществуване, принадлежи на всички.
Това правило е подобно на връзката между частите на организма: сърце, дробове, бъбреци и въобще всяка част на тялото, която получава енергия за необходимата жизнеспособност. Но нито една част на тялото не употребява повече от необходимото, за да съществува и да изпълнява своята функция в организма, за общото добро.
Така и ние сме длъжни да се държим в обществото – както нашият организъм. Ако някой поглъща повече от необходимото – с това вреди на себе си и на всички. Употребеното свръх необходимото, наричаме его.
Нужно ни е да се учим на ниво нежива, растителна и животинска природа, за да усещаме хармонията на ниво ЧОВЕК с тази природа.
На човек са необходими семейство, дом, работа, заплата, отпуск, пенсия, застраховка. Но повече от необходимото, разрушава света, до толкова доколкото излиза извън равновесието с природата. А ПРИРОДАТА все едно ще ни принуди да достигнем равновесието с нея.

По нашите сили е да бъдем над звездите

Въпрос: Какво казва Кабала за 2012 г., в която според твърденията на много хора, трябва да се случат важни събития?

Отговор: Кабала няма какво да каже по този повод. Баал Сулам е казал, че от 1995г. и нататък науката Кабала ще се разкрие на целия свят и хората ще започнат да се нуждаят от нея, разбирайки, че тя е предназначена за поправянето на живота.
Разположението на звездите, „знаците на успеха“, а също и други признаци в природата показват, че могат да се случат всевъзможни процеси. Но Кабала не говори за тях, не защото не вярва в тях, а защото всичко зависи от нашето поведение, та нали поправянето зависи от нас. Всичко лошо или хубаво, което трябва да се случи в бъдеще зависи от това, което правя аз в дадения момент.
Затова аз съм длъжен в дадения момент да се стремя да доведа целия свят до пълно поправяне – и тогава определям своето бъдеще, в това число и 2012 г.
Всички пророци и оракули говорят за движението на света към неговата цел по пътя на природата, страданията, без участието на човека. Но човекът може да промени всичко. Нали всички онези знаци за бъдещето, които наблюдаваме се отнасят към неживата природа. А ние се намираме три степени над нея (нежива – растителна – животинска – човек), и по нашите сили е да бъдем над звездите и техните знаци. Кабала показва възможност напълно да управляваме нашата съдба, отменяйки всички заплахи на природата на всяко нейно ниво! В това се и състои реализацията на нашата свободна воля.

Нека следващият удар да бъде любов

Въпрос: Какъв според Вас ще бъде следващият удар?

Отговор: Всички пророци са говорили изключително за нашето време. Никой от тях не е описвал епохата, в която е живял той самият. Всички техни предсказания се отнасят до времето, когато човечеството ще започне да се обединява. Защото именно в това действие се проявява единствената ни възможност да реализираме свободата на волята. Във всички други времена и действия ние сме роботи.
При отказ от наша страна да реализираме (поправим) себе си, ни очакват страдания (катастрофи, беди, нещастия, епидемии), съответстващи на нашето общо его. Кабала говори за вероятност от световна атомна война, ако не постигнем правилна връзка помежду си. Именно тази егоистична връзка между хората се проявява в техните болести, войни и други беди.
Лично аз съм уверен в това, че съгласно предоставящата ни се възможност, ние ще успеем. Ще балансираме в опасно състояние, но то ще се превърне в поправено.

Да поставим средствата за масова информация в служба на света

Въпрос: По какъв начин трябва да се измени ролята на средствата за масова информация (СМИ), в процеса на общото поправяне?

Отговор: Поправянето на човека може да протича изключително под въздействието на обществото. В края на поправянето всички ние сме длъжни да се обединим по правилен начин. За това всеки трябва да получава от обкръжението си примери за правилно обединение.
За да се създаде правилна среда около всеки човек по света, ние трябва да използваме СМИ – най-мощният инструмент за връзка. СМИ, съгласно изискванията на обществото и под влиянието на правителствата, са длъжни да се превърнат в инструмент за поправянето на света.
Само едни общодостъпни и широки СМИ ще успеят да повлияят на човека по такъв начин, че той да почувства необходимост от промяна в своето обкръжение.
Децата трябва да изискват от родителите си достойно поведение. В противен случай, те ще се срамуват от тях. Човек трябва да се притеснява от лошо отношение към останалите.
А всичко това става възможно само с помощта на популярни СМИ – при въздействието на всички обществени структури върху тях. Така ще принудим СМИ да станат наистина средство за връзка, а не инструмент за продажба и трупане на печалби.

Потънали в Цифри

От Ели Винокур
В заглавията по света доминират статии за финансовата криза, но възможно ли е да разберем подхвърлящите ни се цифри? Според Asian Development Bank (ADB), приблизително педесет трилиона долара са били елиминирани от световните финанси като резултат от кредитната криза. Джон Алан Паулос, професор по математика, изчисли че ако банкер е в състояние да преброи пет едно-доларови банкноти за една секунда, то ще му отнеме триста и двайсет години за да преброи пет милиарда долара! Триста и двайсет години!
Това означава – дръжте се здраво – че за последната година шестдесет и три процента от цялата световна печалба се дезинтегрира. И никой нищо не спечели, парите не бяха трансферирани от един човек на друг и не достигнаха до малка група от богати хора. Парите просто изчезнаха.
Разбира се великите финансови сили веднага се опитаха да спасят икономиката от голямото свличане което предстоеше. Съединените Американски Щати инвестираха сто милиарда долара в банки и финансови институции, като допълнение към над стоте милиона долара в помощ на авто индустрията, студентите, безработните, ипотечни къщи и т.н.
Петстотин милиарда Евро бяха прехвърлени към финансови институции и още пет милиарда към годишният фискален план на Германия. Англия не направи изключение, като инвестира малко над сто милиарда във финасови институции и различни департаменти. Над двеста и двайсет милиарда долара изчезнаха от Руската хазна в опит да възтанови рублата и да спре изтичащите инвестиции. Листата с държави засегнати от финансовата криза продължава, но мисля че разбирате ситуацията.
Тук възниква същественият въпрос: Ще помогнат ли изчисленията с нещо на пазарите? „Оставате ме намира, нямам идея“, би бил най-правилният отговор, който бихте чули от анализатори и икономисти. Затова те изчисляват, но тези изчисления отразяват девалвацията на пенсии и спестявания принадлежащи на хора като вас.
Какво бихме могли да направим?
Първо трябва да осъзнаем, че финансовият срив и невъзможноста на световните лидери да се справят сочи към нуждата за нов подход. Намираме се в реалност в която индивидите са свързани един с друг от самото си зараждане и не е достатъчно да инжектираме успокоителни в една сриваща се система. Какъв е смисълът да наливаме милиарди в банките, ако финансовите институции пазят парите са себе си? Нито безкомпромисните регулации или закупуването на допълнителни „токсични имущества“ – две от предложените решения идващи от лидери на страни от Г20 – ще бъдат в състояние да възстановят опустошението от последните няколко години.
За да намерим разрешение за кризата, трябва да разберем, че външни регулации не биха сработили в текущата ситуация. Вътрешна, човешка регулация е недобходима, основана на връзките между хората. Това е коренът на кризата, криза в заимотношенията между хората. Средният гражданин загуби доверие в банките, а това се пренесе и в загуба на довери в компании, частни търговци, правителствени управници, които от своя страна нямат доверие в гражданите си.
С други думи, въпреки че светът е достатъчно богат за да удоволетвори всички нас, единственото ни липсващо качество е връзката между хората. За да издърпаме света от кризата, лидерите трябва да събудят интересът в хората. Невъзможно е да предизвикаме регулиращ режим на пазарите, така както не можем да задържим вода в пробита кофа – даже ако се опитаме, водата ще изтече през дупките.
Въпреки, че е невъзможно да принудим хората да ограничат себе си, човек сам може да достигне до решението да взима под внимание другите. Единствената регулация, която ще сработи е когото всеки човек достигне до ясното чувство, че цеият свят зависи от него и той е зависим от другите. Такава промяна на взаимотношенията между хората и заобикалящата ги среда, ще създаде желаната от финансовите министри и лидери регулация.
От къде да започнем?
Трябва да започнем да създаваме среда, която ще повиши нашето съзнание от съществуващите природни закони, в свят, в който ние сме свързани в едно цяло. За да излезем от финансовата криза, всеки един от нас трябва да осъзнае, че единственият начин да оцелем в този нов свят е като анулираме егоистичните мотиви във връзките между нас. Ако медиите и световните лидери обяснят на всекиго, че егоизмът е действителният източник на кризата и че животът в Глобалната Ера се нуждае от нашето обединение и взаимопомощ към всеки един от нас, ще станем свидетели на промяна на посоката на пазарите.
Представете си следната сцена: Аз мисля за другите и те мислят за мен. Аз съм напълно уверен, че докато правя това, от което се нуждаят другите, всички мои нужди ще бъдат запълнени от обществото. Времето, което аз отделям в мисли за оцеляването ми изчезва. Никой в света не чувства недостиг и всички се отнасят един към друг с любов и взаимопомощ, така както към семейство. Дали вярваме в това или не, това е посоката чрез която ние прогресираме. Това ще разреши финансовите неволи.

Пионери в новия свят

Въпрос: В един скорошен отговор Вие казахте, че на САЩ е порочна. Но как се отнасяте към факта, че хората в САЩ участват повече в благотворителни акции, отколкото който и да е народ по света? Струва ми се, че новият свят, който ще се появи вследствие на глобалната криза, ще възникне благодарение изобретателността и честолюбието на американския народ, които от своя страна произтичат от пионерския дух, получаващ своето гориво от капиталистическата система.

Отговор: Тази система е отживелица, защото е построена на принципа на конкуренцията, а не на съзнанието на хората. Системата стана противоположна на природата и затова ние трябва да я заменим с такава, съответстваща на природата. Според степента на несъответствие, ще търпим страдания и неуспехи. Що се касае до американския дух- да бъдат пионери и пример за света – съм абсолютно съгласен! Но какво означава това днес, след като не даваш на света правилен пример за дружелюбие и добра взаимовръзка?

В семейството всички са зависими един от друг.

Въпрос: Разбираемо е, че благополучието на индивида зависи от благополучието на обществото и стои в основата на всяко възпитание. За съжаление в последно време това не се наблюдава.

Отговор: За да не се обърквате в понятията „интегрално, глобално човечество“, „ефект на пеперудата“, „поръчителство“ и „взаимно отдаване“ – трябва да си представим една картина: всички ние сме едно Семейство. А в семейството всеки е в зависимост от всеки и ако на един е зле, то всички го чувстват. Така днес благополучието на всеки е в зависимост от благополучието на всички. Затова всички ние сме длъжни преданно да се грижим за всички. Като членове на едно Семейство.

Да спрем да работим в своя вреда

Въпрос: Не е възможно никакво равновесие с природата, ако моят естествен подход към живота е егоистичен. Как да постигнем тогава равновесие с природата?

Отговор: Сега сме принудени да видим истината право в очите! Ние се намираме пред угрозата на глада, епидемиите и т.н и т.н. Към това ни води нашето естествено развитие.
Какво ни дадоха науките, които се надявахме да подобрят нашия живот? Тяхното използване до ден днешен не ни е донесло нищо хубаво! Точно обратното, ние разрушихме цялото земно кълбо, целия си живот! Ние се загубихме, отклонихме се от пътя и попаднахме в задънена улица. Хиляди години ние се развивахме в неправилната страна на егоизма. Взехме за основа неверен приницип и следвайки го, вървяхме 5000 години до ден днешен. Затова сега трябва незабавно да променим тази основа и да тръгнем по нов път. По него ще се повдигнем, но иначе – не на основата на властта на земните науки, а чрез най-висшата наука – науката Кабала.
И тогава ще използваме цялата наука, но не във вреда, а за благото на всички. С това ние не се противопоставяме на развитието на науките – ние искаме в тяхната основа да стои доброто за всички, а не властта и силата.

Защо ми е в живота Божественото?

Въпрос: Такива думи като „божествено“ или „обща сила на природата“ не интересуват обикновенните хора. Как е възможно да свържем тези много висши и глобални понятия с живота на хората в 21 век? Никой от тях няма необходимост нито от общата сила на природата, нито от нейното разкриване вътре в тях самите или на всяко друго място.

Отговор: Това не е вярно. Сега ние се намираме в състояние, когато всички зависим един от друг, всички ние като скачени колелца се намираме в една система на противоборство с цялата природа. Това е голям проблем и точно той се явява причина за всичките тези кризи, които сега усещаме. Тези кризи не преминават, а само се натрупват и ще се проявяват все по-силно и по-силно.
Затова човек, който не усеща своята връзка с целия свят, с цялото човечество и се противопоставя на цялата природа, ще разкрие това именно чрез нашите разяснения или под въздействието на ударите.
Дори и „най-малкият“ човек, като че ли безразличен към всичко това, ще бъде принуден да признае в своето отношение към другите хора, че или той се намира в противостояние с природата или върви кък равновесие с нея .
На всеки човек се налага да разбере този закон, тъй като без това знание той няма да може да поправи живота си. Човек е длъжен да вземе под внимание общата система, свързваща всички хора, длъжен е да разбере, че човечеството е взаимосвързано. Човек трябва да знае, че чрез никакви механически действия той няма да поправи душата си.
А след това, когато чуе обясненията, че от неговите връзки с човечеството зависи неговия успех, неговия живот, неговото семейство, здраве, безопасност, пенсия, работа и т.н., тогава ще попита: „ Как да стане това? Как да поправя себе си?“. И тогава вече може да му бъде дадена методиката за поправяне …